کولرهای آبی نسل جدید و استاندارد، مصرف برق را تا ۵٠ درصد کاهش می دهند

مدیرکل امور انرژی و مشتریان توانیر با بیان این که استفاده از کولر گازی در مناطق عادی به ویژه در شرایطی که مصرف مدیریت نشود، موجب افزایش مبلغ قبض برق تا ٢ میلیون تومان خواهد شد، گفت: کولرهای آبی نسل جدید تا ٥٠ درصد مصرف برق را کاهش می دهد.

به گزارش برقاب،  عبدالامیر یاقوتی افزود: در فصل گرم سیستمهای سرمایشی مهمترین وسیله برقی محسوب می شود که مصرف آنها حدود ۴٠ درصد است.
یاقوتی ادامه داد: متوسط مصرف کولر آبی ١٠٠ کیلووات ساعت است، اما در صورتی که کولرگازی استفاده شود، میانگین مصرف به ٧٠٠ کیلووات می رسد که به معنی افزایش شدید مصرف و در نتیجه مبلغ قبض برق افزایش شدیدی خواهد داشت.
وی در عین حال با بیان اینکه در مناطق عادی مانند تهران ٧۵ درصد مشترکان زیر الگو یعنی پایین تر از ٣٠٠ کیلووات برق مصرف می کنند، گفت: در حدود ١۵ درصد از مشترکان بین الگو تا ١.۵ برابر الگو برق مصرف می کنند اما دو پله بعدی بین ١.۵ تا ٢.۵ برابر بیش از الگو که ٨ درصد مشترکین را در بر می گیرد و پله دوم بیش از ٢.۵ برابر الگو مصرف می کنند که ٢ درصد مشترکین را شامل می شود.
یاقوتی در ادامه به کولرهای آبی نسل جدید نیز اشاره کرد و با بیان این که این کولرها با بهره گیری از فناوریهای جدید و مجهز شدن به الکتروموتورهای BLDC یا مغناطیس دائم موجب کاهش ۴٠ تا ۵٠ درصدی مصرف برق شده اند
مدیرکل امور انرژی و مشتریان صنعت برق در عین حال با بیان این که فرصت برای مصرف بهینه برق وجود دارد، خاطرنشان ساخت: در حدود ٣٧ درصد مصرف برق کشور در سال به بخش مولد و صنعت اختصاص پیدا می کند و بخش کشاورزی هم در حدود ١٧ درصد که مجموعا مصرف  برق کشور در بخش تولیدی  به ۵۴ درصد می رسد.
وی اضافه کرد: با این حال در دوره گرم سال مصارف در بخشهای مختلف افزایش می یابد و برای اینکه بتوانیم چرخ صنعت را همواره در حرکت نگه داریم لازم است تا مصارف در بخش های مختلف با اجرای راهکارهای بهینه سازی، مدیریت شود.
یاقوتی گفت: در خصوص ادارات یکی از برنامه ها براساس مصوبه هیات دولت کاهش مصرف برق در ساعات کاری به میزان ٣٠ درصد و بعد از پایان ساعات کار ادارات تا ۶٠ درصد است.
به گفته وی مصارف ادارات به طور مستمر رصد و پایش می شود که با اداراتی که رعایت نکنند برخورد خواهد شد.