کنکور امسال با همت مدیران و نیروهای عملیاتی و اجرایی شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر با پایداری کامل شبکه برق برگزار گردید.

کنکور امسال با همت و تلاش مدیران و نیروهای عملیاتی و اجرایی شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر، بدون خاموشی و با پایداری کامل شبکه برق برگزار گردید.

به گزارش برقاب، کنکور امسال با همت و تلاش مدیران و نیروهای عملیاتی و اجرایی شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر، بدون خاموشی و با پایداری کامل شبکه برق برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر، به منظور برگزاری مناسب کنکور، شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر تلاش فراوانی را برای اطمینان از پایداری کامل شبکه برق در تمامی مناطق آزمون انجام داده است. رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر، در این باره اظهار داشتند ، که با بازدیدها و اقدامات لازم برای اصلاحات در شبکه و پست‌های توزیع برق از هفته ها قبل از برگزاری آزمون کنکور آغاز گردید و تمامی تدابیر مورد نیاز برای اطمینان از پایداری برق در این مراکز انجام شد.
مهندس غلامرضا حشمتی افزود، با حضور ۱۷۰ نفر از نیروهای عملیاتی و اجرایی در قالب ۵۵ گروه مجهز به خودروهای سبک و سنگین، در طول دو روز برگزاری آزمون در ۱۳ مدیریت برق استان بوشهر، تمهیدات و مانورهای لازم انجام گردید . همچنین تاسیسات توزیع برق با حفظ پایداری ۱۰۰ درصد، جهت ارائه خدمات در مراکز آزمون آماده گردید .
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر در پایان افزود، این تلاش‌ها و آمادگی‌های انجام شده از سوی خادمان مردم در شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر، برای برگزاری آسان کنکور سراسری اردیبهشت ماه بوده است ، در این راستا از تمامی نیروهایی که در این فرآیند مشارکت داشتند تشکر و قدردانی می‌ گردد و برای تمامی داوطلبان کنکور پیروزی و موفقیت را آرزو مندیم.