کنترل پذیری حدود ٧٠ درصد مشترکین شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی

کنترل پذیری حدود ٧٠ درصد مشترکین شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی

به گزارش برقاب، به نقل از روابط عمومی توزیع برق خراسان شمالی، احسان سیاح زاده افزود: با توجه به لزوم انجام بازدیدهای کیفی و کمی برای بررسی، رفع موانع و تسریع در تحویل تابلوهای دیماندی فرمان پذیر، از شرکتهای تابلوسازی پیشرو خراسان شامل «آرمان نیروی تیراژه» و «نواختران» بازدید شده و در نشست های مشترک موارد مورد نظر بررسی و تصمیمهایی اتخاذ شده است.
به گفته وی، تاکنون ۴٧ نشست کمیته عالی اجرایی کنترل پذیری بار مشترکین جهت رصد پیشرفت و رفع موانع اجرایی طرح، قراردادهای مورد نیاز به منظور تامین همه تابلوهای کشاورزی منعقد و پیگیری برای تولید و ارسال هر چه سریع تر آن در حال انجام است.
مجری تعویض کنتورهای مشترکین پرمصرف شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی گفت: با تصویب هیات مدیره شرکت، مفاد اجرایی جزء ٢ بند «ز» تبصره ١۵ قانون بودجه به واحدها و مدیریتهای برق به منظور کنترل و رعایت موضوع ابلاغ شده است .
سیاح زاده اضافه کرد: نشست هایی بنا به درخواست شرکت دانش بنیان صنایع پیشرفته رضوی در خصوص حمایت از ورود و افزایش تولید کنندگان اتوماتهای موتوردار نیز برگزار شده است.
مجری تعویض کنتورهای مشترکین پرمصرف شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی گفت: مدیریت توامان آب و برق از طریق مرکز پایش فهام و بنا به درخواست شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در حال انجام است.
وی اضافه کرد: اولویتهای تعویض کنتور سه فاز مطابق اهداف توانیر به مدیریتهای برق ابلاغ شده و پیگیری تحقق آن در حال انجام است.