کنترل شبانه روزی کمیت و کیفیت آب شرب مصرفی شهرستان خوی

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهرستان خوی از کنترل 24 ساعته کمیت و کیفیت و حصول اطمینان از استمرار خدمات درحوزه آب و فاضلاب توسط کشیک نوروزی شرکت آب و فاضلاب خبر داد.

 

به گزارش برقآب، به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب خوی ،یداله سلطانی با اشاره به اینکه امسال نیز همانند سنوات گذشته کشیک های نوروزی از بیست و هشتم اسفند ماه به صورت شبانه روزی در کلیه دستگاههای اجرایی و از جمله شرکت آب و فاضلاب خوی برقرار شد،گفت: این دسته از کشیک ها شامل قسمت های مختلف از جمله بخش های رفع حوادث و امداد، چاهها و مخازن، تصفیه خانه و پایش کیفی، خدمات روسای شهرها، واحد ارتباطات مردمی ۱۲۲، واحدهای ستادی، نقلیه و دیگر بخش ها بود که توسط مدیر عامل، مسئول کشیک و رده های جانشینی نظارت و کنترل انجام شد.
وی با بیان اینکه مطابق روال هرسال، امسال هم کشیک های نوروزی با دقت نظر بیشتری به انجام وظیفه رسید، عنوان کرد:طی این ایام، نیروهای شیفت، ضمن استقرار در اتاق کشیک، کمیت و کیفیت آب شرب مصرفی مشترکین را تمام وقت تحت نظر داشتند.
مدیرعامل شرکت ادامه داد: در ایامی که مردم عزیز در تعطیلات نوروزی به سر میبردند، نیروهای کشیک نوروزی آبفای شهرستان تداوم خدمات آبفا را موجب شدند و خوشبختانه در طول این ایام مشکل خاصی که منجر به وقفه در ارائه خدمات شود نداشتیم.
سلطانی با اذعان به اینکه کشیک نوروزی آبفا تا سیزدهم فروردین ماه برقرار بود، بیان کرد: گزارش همکاران مستقر و کارشناسان کشیک به صورت مستمر دریافت می شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهرستان خوی با بیان اینکه در طول این ایام اکیپ های امدادی و نیروی عملیاتی آماده به خدمت مستقر در ستاد و ساختمانهای مربوطه آماده خدمت رسانی بودند، گفت: درراستای خدمت رسانی در مواقع بحرانی، تجهیزاتی از قبیل ۲ تانکر آبرسانی سیار، ۱ دستگاه واترجت، ، کمپرسور، ژنراتورهای برق اضطراری و دستگاه لجن کش آماده به کاربود.
سلطانی با اشاره به اینکه کنترل کیفیت آب در این ایام مورد تاکید وزارت نیرو وشرکت مهندسی بود، بیان کرد: برهمین مبنا همکاران ما ضمن استقرارکشیک دردفتر کنترل کیفیت، کنترل کمی و کیفی آب شرب را به صورت مستمر به انجام رساندند.