کمبود ۴۳۰۰ لیتر آب در ثانیه جهت تأمین آب شرب مشترکین آبفا اصفهان

مدیرعامل آبفای اصفهان از کمبود ۴۳۰۰ لیتر آب در ثانیه برای تأمین آب شرب مشترکین این شرکت در تابستان امسال خبر داد. هاشم امینی افزود: کاهش ۴۰ درصدی بارندگی در سال آبی جاری و ادامه خشکی زاینده رود موجب شده تا امسال بسیاری از چاه های محلی و فلمن از مدار بهره برداری خارج شوند. […]

مدیرعامل آبفای اصفهان از کمبود ۴۳۰۰ لیتر آب در ثانیه برای تأمین آب شرب مشترکین این شرکت در تابستان امسال خبر داد.

هاشم امینی افزود: کاهش ۴۰ درصدی بارندگی در سال آبی جاری و ادامه خشکی زاینده رود موجب شده تا امسال بسیاری از چاه های محلی و فلمن از مدار بهره برداری خارج شوند.

وی گفت: با ادامه خشکسالی ها میزان آبدهی این چاه ها بین ۱۸۰۰ تا ۲۰۰۰ لیتر در ثانیه کاهش یافته است.

امینی با بیان این که ۱۴ سال از زمانی که قرار بود سامانه دوم آبرسانی اصفهان بزرگ در مدار بهره برداری قرار گیرد گذشته است، بر اجرا و بهره برداری سریع تر از این طرح توسط شرکت آب منطقه ای تاکید کرد.

وی گفت: این سامانه علاوه بر رویکرد پدافندی، نقش مهمی در تأمین کمبود آب شرب مردم ساکن در ۵۶ شهر و ۳۸۰ روستای تحت پوشش طرح آبرسانی اصفهان بزرگ دارد و در صورتی که امسال به بهره برداری نرسد چالش بزرگی در تأمین آب مشترکین خواهیم داشت.

مدیرعامل آبفای استان اصفهان در بخش دیگری از سخنانش به افزایش ۱۲ تا ۱۸ درصدی مصرف آب در شهرهای تحت پوشش بر اثر شیوع ویروس کرونا در سال گذشته اشاره کرد و گفت: مدیریت مصرف همچنان یکی از راهکارهای غلبه بر تبعات بحران کم آبی است و این شرکت سعی کرده با شناسایی مشترکین پرمصرف خانگی و غیرخانگی، آن ها را با روش های مصرف بهینه آب آشنا کند.

وی در عین حال افزود: فعالان صنعت آبفا در استان اصفهان، امسال نیز با اجرای تدابیری همانند زون بندی شبکه، نصب شیرهای فشارشکن، بررسی والوها، اعمال مدیریت فشار، شناسایی و رفع نشت آب در شبکه، اصلاح خطوط فرسوده انتقال و قطع انشعابات غیرمجاز، به دنبال تامین پایدار آب شرب و گذر از فصل گرم تابستان بدون کمترین چالش هستند.