کلنگ زنی فاز سوم پروژه آبرسانی به روستاهای بخش غیزانیه شهرستان اهواز