کلنگ زنی ساختمان جدید مدیریت توزیع برق جنوب شهرستان کرج

کلنگ زنی ساختمان جدید مدیریت توزیع برق جنوب شهرستان کرج با حضور استاندار البرز وهیات همراه ونیز اعضای شورای شهر وشهردار محمد شهر انجام شد. به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان البرز مراسم کلنگ زنی ساختمان جدید مدیریت توزیع نیروی برق جنوب شهرستان کرج امروز مورخ۹۹/۴/۲۶باحضوراستاندار البرز وهیات همراه ونیز اعضای شورای […]

کلنگ زنی ساختمان جدید مدیریت توزیع برق جنوب شهرستان کرج با حضور استاندار البرز وهیات همراه ونیز اعضای شورای شهر وشهردار محمد شهر انجام شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان البرز مراسم کلنگ زنی ساختمان جدید مدیریت توزیع نیروی برق جنوب شهرستان کرج امروز مورخ۹۹/۴/۲۶باحضوراستاندار البرز وهیات همراه ونیز اعضای شورای شهر وشهردار محمد شهر ، دکتر بهنام بیات مدیرعامل شرکت ونیز معاونین بهره برداری ،مهندسی ونظارت،مدیر روابط عمومی ومدیر توزیع برق جنوب شهرستان کرج انجام شد.
شایان ذکر است ساختمان مذکور در زمینی به مساحت ۲۰۳۰مترمربع وبا بودجه ای بالغ بر ۱۳۰میلیارد ریال و در باززمانی دوساله ساخته وآماده بهره برداری خواهد شد.