کلنگ زنی آبگیر خط انتقال آب تیغن میداود و باغملک

عصر روز پنج شنبه با حضور استاندار خوزستان، جمعی از مدیران استان و شهرستان باغملک، مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان و نماینده مردم شهرستان در حوزه انتخابیه آیین کلنگ زنی احداث آبگیر خط انتقال آب به اراضی تیغن میداود و باغملک در محل دهنه طرح برگزار شد. به گزارش شبکه خبری سازمان آب و […]

عصر روز پنج شنبه با حضور استاندار خوزستان، جمعی از مدیران استان و شهرستان باغملک، مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان و نماینده مردم شهرستان در حوزه انتخابیه آیین کلنگ زنی احداث آبگیر خط انتقال آب به اراضی تیغن میداود و باغملک در محل دهنه طرح برگزار شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان مدیرعامل سازمان با اشاره به موقعیت طرح اظهار کرد: اراضی میداود دارای مساحت ناخالص و خالص به ترتیب ۷۲۰ و ۶۶۰ هکتار در ساحل راست رودخانه اعلاء واقع شده اند که میان ارتفاعات و رودخانه محدود هستند؛ همچنین اراضی تیغن به مساحت ناخالص و خالص به ترتیب ۱۸۰ و ۱۴۰ هکتار در ساحل چپ رودخانه قرار دارند.

فرهاد ایزدجو افزود: این طرح، آب را به وسیله یک بند انحرافی به طول ۲۰۵ متر در فاصله ۳ کیلومتری از اراضی تیغن آب کشاورزی مورد نیاز کشاورزان منطقه را از رودخانه اعلاء برداشت می کند که ظرفیت آبدهی آن ۸۷۲ لیتر بر ثانیه و مدت زمان تکمیل طرح  ۱۸ ماه خواهد بود.

وی تصریح کرد: برداشت آب به وسیله مسیر انتقال ۳ کیلومتری به صورت ترکیبی از کانال بتنی موجود و خط لوله فولادی ۹۰۰ میلیمتری و ۱۸۸۱ متر کانال انتقال بتی، با مبلغ پیمان ۹۱ میلیارد ریال است که به اراضی کشاورزی تیغن و میداود هدایت می شود.

مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان اذعان کرد: با توجه به شریانی بودن رودخانه اعلاء، هدایت آب این رودخانه در یک مجرا جهت تامین آب مورد نیاز کشاورزان و بهره برداران منطقه صورت می گیرد و احداث سیستم انحراف آب و رسوب گیر  و همچنین تعمیر و بهسازی بخش هایی از کانال موجود مهمترین فعالیت های اجرایی پروزه هستند.

ایزدجو با بیان اینکه طرح حاضر در ادامه فاز دوم طرح ۵۵۰ هزار هکتاری مقام معظم رهبری صورت می گیرد، تصریح کرد: مساحت خالص پوشش این طرح نزدیک به ۸۰۰ هکتار است که اجرای شبکه های آبرسانی و آبیاری آن در شبکه های درجه سه و چهار توسط جهاد نصر و جهاد کشاورزی و نیز شبکه های یک و دو و تعمیر شبکه های قدیمی آن توسط سازمان آب و برق خوزستان احدا‌ث خواهد شد.

گفتنی است، هدف این طرح استفاده بهینه از کلیه پتانسیل های آب و خاک، رفع موانع تولید، عوامل محدود کننده و نیز احیای فعالیت های کشاورزی محل اجرای طرح است.