کشف 1279 فقره انشعاب غیرمجاز آب آشامیدنی در استان قزوین

به گفته معاون درآمد و امور مشترکین شرکت آب و فاضلاب استان قزوین در سال گذشته یک هزار و 279 فقره انشعاب غیر مجاز آب آشامیدنی در استان قزوین کشف و نسبت به برخورد قانونی با آن اقدام شده است.

ناصر لامعی با اعلام این مطلب افزود: از این تعداد 439 فقره در مناطق شهری و 840 فقره در مناطق روستایی استان بوده که تعیین تکلیف نهایی شده و مابقی نیز در حال بررسی در واحد حقوقی و رسیدگی قضایی قرار دارد.

وی تصریح کرد:شناسایی،ساماندهی و جلوگیری از انشعاب غیرمجاز آب آشامیدنی بسیار مهم است چرا که موجب ضایع کردن حقوق عمومی است و علاوه بر آن مخاطره های مربوط به احتمال ورود آلودگی به شبکه آب را به دنبال دارد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: براساس قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، مجازات سنگینی برای افراد سودجو و متخلف در قانون دیده شده است لذا توصیه می گردد از انشعاب گیری غیرمجاز و یا هر گونه مصرف غیرمجاز از کاربری انشعاب قانونی واگذار شده که خلاف مقررات است خودداری نمایند.

معاون درآمد و امور مشترکین شرکت آبفای استان قزوین در پایان از مردم خواست بر اساس وظیفه شهروندی در صورت مشاهده هرگونه انشعاب غیرمجاز مراتب را از طریق سامانه تلفنی 122 اعلام نموده و در صورت حصول اطمینان از راستی آزمایی کارشناسان، از پاداش نقدی مربوطه نیز برخوردار شوند.