کشف ۳۲ دستگاه کارت گرافیک استخراج غیر مجاز رمز ارز در شرق شهرستان کرج

۳۲دستگاه کارت گرافیک جهت استخراج غیرمجاز رمز ارز دیجیتال در شرق شهرستان کرج کشف شد. به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان البرز، مظفر خادمی مدیر برق شرق شهرستان کرج گفت: در محدوده شهرک بنفشه در یک باب منزل مسکونی با جمع آوری کابل سه فاز به میزان ۳۲ آمپر برق غیر مجاز […]

۳۲دستگاه کارت گرافیک جهت استخراج غیرمجاز رمز ارز دیجیتال در شرق شهرستان کرج کشف شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان البرز، مظفر خادمی مدیر برق شرق شهرستان کرج گفت: در محدوده شهرک بنفشه در یک باب منزل مسکونی با جمع آوری کابل سه فاز به میزان ۳۲ آمپر برق غیر مجاز همراه با ۳۲ دستگاه کارت گرافیک به ارزش ۵ میلیارد ریال پس از هماهنگی با مقام محترم قضائی و با همکاری واحد بازرسی، حقوقی این شرکت توزیع کشف و جهت صدور حکم به مراجع قضایی ارجاع داده شد.
گفتنی است تعداد ۳ دستگاه ماینر غیرمجاز نیز در منزل مسکونی محدوده شهرک امام رضا بلوار دانش که از برق غیر مجاز به میزان ۲۵ آمپر استفاده می کرد، کشف و جمع آوری شد.