قطع آب غیرمجاز

کشف و قطع آب غیر مجاز دامداری در کاشمر

در ادامه فعالیت های تیم گشت آب روزانه امور آب کاشمر، این تیم موفق به کشف و شناسایی یک فقره انشعاب غیرمجاز ازشبکه در روستای زنده جان از توابع کاشمرشد. به گزارش روابط عمومی امور کاشمراین انشعاب بعد ازکشف  بلافاصله توسط نیروهای فنی اتفاقات قطع و جمع آوری شد.

به گزارش برقاب،در ادامه فعالیت های تیم گشت آب روزانه امور آب کاشمر، این تیم موفق به کشف و شناسایی یک فقره انشعاب غیرمجاز ازشبکه در روستای زنده جان از توابع کاشمرشد.

به گزارش روابط عمومی امور کاشمراین انشعاب بعد ازکشف  بلافاصله توسط نیروهای فنی اتفاقات قطع و جمع آوری شد.

پرونده این تخلف با صورت جلسه پلیس برای سیر ادامه مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع  شد.