کشف و ضبط ۴۱۸ ماینر غیرمجاز در اصفهان

حمید رضا پیرپیران مدیر عامل شرکت توزیع برق اصفهان گفت: در سال جاری ۴۱۸ دستگاه ماینر غیر مجاز با کمک نیروی انتظامی ،کارکنان لوازم اندازه گیری ،کارکنان حقوقی و حراست جمع آوری و تحویل مراجع قضایی شد. حمید رضا پیرپیران مدیر عامل شرکت توزیع برق اصفهان گفت در سال جاری ۴۱۸ دستگاه ماینر غیر مجاز […]

حمید رضا پیرپیران مدیر عامل شرکت توزیع برق اصفهان گفت: در سال جاری ۴۱۸ دستگاه ماینر غیر مجاز با کمک نیروی انتظامی ،کارکنان لوازم اندازه گیری ،کارکنان حقوقی و حراست جمع آوری و تحویل مراجع قضایی شد.

حمید رضا پیرپیران مدیر عامل شرکت توزیع برق اصفهان گفت در سال جاری ۴۱۸ دستگاه ماینر غیر مجاز با کمک نیروی انتظامی ،کارکنان لوازم اندازه گیری ،کارکنان حقوقی و حراست جمع آوری و تحویل مراجع قضایی شد.

وی در ادامه گفت :بیشتر این ماینرها در نواحی شمال ،شمال غرب و غرب اصفهان کشف و شناسایی شد و ارزش ریالی آن بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال می باشد.

وی در ادامه گفت: درسال ۹۹ نیز تعداد ۱۴۹۲ ماینر کشف و ضبط گردید که استخراج رمز ارزها درمراکز نواحی جنوبی ،نواحی شمالی و شمال اصفهان درسال گذشته بیش از سایر مراکز بود.

وی تصریح کرد:در صورت استفاده غیر مجاز مشترکان از انرژی برق جهت استخراج رمز ارز مطابق قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز آب ، برق ؛ گاز ، تلفن و فاضلاب در سال ۹۶ است و همچنین عملشان ضرر به حقوق عمومی است.