کشف شیرآلات مفقودی خارج از نقشه های GIS

پیمایش حدود ۳۲ کیلومتر شبکه توزیع در محدوده ناحیه سه شرکت منجر به کشف ومرئی سازی ۲۱ فقره شیرخط کشوئی و شیرهیدرانت در اقطار مختلف شد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب منطقه۳:با تلاش امدادگران بهره برداری ناحیه سه در راستای کنترل و کاهش حوادث و اتفاقات شبکه توزیع تحت پوشش طی پیمایش و […]

پیمایش حدود ۳۲ کیلومتر شبکه توزیع در محدوده ناحیه سه شرکت منجر به کشف ومرئی سازی ۲۱ فقره شیرخط کشوئی و شیرهیدرانت در اقطار مختلف شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب منطقه۳:با تلاش امدادگران بهره برداری ناحیه سه در راستای کنترل و کاهش حوادث و اتفاقات شبکه توزیع تحت پوشش طی پیمایش و ۲۵ موردحفاری و سونداژ تعداد ۲۱ فقره شیرآلات فاقدهرگونه اطلاعات مکانی در سیستم های GIS ، CAD (اتوکد)در محدوده های شهرزیبا،آبشناسان وسردار جنگل شناسایی و مشخصات آن درنرم افزار GIS ثبت شد.
بر اساس این گزارش:درپی این اقدام مدیریت محدوده قطع آب در زمان بروز حوادث وانجام تعمیرات ازلحاظ وسعت محدوده قطع آب وتعداد اشتراک میسرمی شود.