فرماندار اردبیل تاکیدکرد؛

کشاورزان در رعایت الگوی کشت توجه جدی داشته باشند

فرماندار اردبیل گفت: افزایش بی‌رویه مصرف آب، میزان حجم حوضه آبریز و ذخایر آبی سدها را برای روزهای آینده با چالش جدی روبرو کرده و ضرورت دارد کشاورزان در رعایت الگوی کشت و شهروندان هم در مصرف بهینه آب توجه جدی داشته باشند.

به گزارش برقآب، فرماندار اردبیل گفت: افزایش بی‌رویه مصرف آب، میزان حجم حوضه آبریز و ذخایر آبی سدها را برای روزهای آینده با چالش جدی روبرو کرده و ضرورت دارد کشاورزان در رعایت الگوی کشت و شهروندان هم در مصرف بهینه آب توجه جدی داشته باشند.

سید محمد اعتماد اعجازی در جلسه مدیریت آب شهرستان اردبیل با بیان اینکه مصرف بی‌رویه و غیرعلمی از منابع آبی بویژه در بخش کشاورزی حجم زیادی از آب را هدر داده و از ذخایر آن می‌کاهد ، اضافه‌کرد: با وجود خشکسالی چند سال اخیر و کاهش منابع، مصرف بی‌رویه آب در این شهرستان همچنان وجود داشته و این امر نگران‌کننده است.

وی از اجرای طرح الگوی کشت در شهرستان اردبیل خبر داد و گفت: کشت محصولات کم آب بر با هدف مدیریت مصرف آب در شهرستان مبنای کار دستگاه‌های جهاد کشاورزی و آب منطقه‌ای قرار گرفته و ضروری است مدیران دستگاه‌های مربوطه با مدیریت بهینه مصرف آب، از بحران آب در این شهرستان جلوگیری کنند.

اعتماد اعجازی توزیع عادلانه آب دربخش کشاورزی شهر اردبیل را یادآور شد و گفت: توزیع عادلانه آب دربخش کشاورزی شهرستان اردبیل در اولویت قرار گرفته و در این زمینه باید دستگاه‌های مربوطه برنامه ریزی منسجم و عملی را با رعایت مقررات و الزامات قانونی را داشته باشند.

فرماندار اردبیل گفت: امسال ۱۵ هزار هکتار از اراضی این شهرستان زیر کشت سیب زمینی رفته که ۸۰ درصد آن زیر پوشش آبیاری نوین قرار گرفته است.

در پایان این جلسه فرهاد صدیق، مدیر امور منابع آب شهرستان اردبیل گزارشی از آخرین اقدامات شرکت آب منطقه ای اردبیل در راستای مدیریت مصرف آب در شهرستان اردبیل ارائه داد.

گفتنی است استان اردبیل با تولید حدود ۸۰۰ تا ۸۵۰ هزار تن سیب زمینی معادل ۲۰ درصد تولید این محصول ایران، مهمترین قطب تولید سیب زمینی در کشور محسوب می‌شود.