کسب چهار رتبه برتر ملی در طرح های ساز و کاری، تحول دیجیتال و هوشمندسازی صنعت برق

شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی موفق به کسب چهار رتبه برتر ملی در طرح های ساز و کاری، تحول دیجیتال و هوشمندسازی صنعت برق شد. همزمان با برگزاری هفته اول پویش هر هفته الفبایران در سال‌جاری و افتتاح طرح های صنعت برق در حوزه توزیع که با حضور وزیر نیرو، مدیران ارشد صنعت برق […]

شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی موفق به کسب چهار رتبه برتر ملی در طرح های ساز و کاری، تحول دیجیتال و هوشمندسازی صنعت برق شد.

همزمان با برگزاری هفته اول پویش هر هفته الفبایران در سال‌جاری و افتتاح طرح های صنعت برق در حوزه توزیع که با حضور وزیر نیرو، مدیران ارشد صنعت برق و مدیران عامل شرکت های توزیع برق کشور برگزار شد از برترین های  طرح های ساز و کاری، تحول دیجیتال و هوشمندسازی صنعت برق کشور با اهدای لوح تقدیر و تندیس تقدیر شد.

این شرکت موفق به کسب رتبه های برتر و تندیس و لوح تقدیر  در طرح های  چشم انداز ولتاژ شبکه (چاوش) ، هوشمند سازی مراکز اتفاقات(هما)، کاهش تلفات و تدوین برنامه های ۰۹۹شد.