کسب مقام سوم قهرمانی توسط آب منطقه ای گلستان

شرکت آب منطقه ای گلستان در مسابقات انفرادی مجازی دارت قهرمانی بانوان وزارت نیرو در ماه مبارک رمضان به میزبانی استان اردبیل توانست، به مقام سوم مشترک دست پیدا کند. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، خاطره ربانی فر کارشناس بررسی طرح های آب منطقه ای گلستان در مسابقات مجازی دارت قهرمانی […]

شرکت آب منطقه ای گلستان در مسابقات انفرادی مجازی دارت قهرمانی بانوان وزارت نیرو در ماه مبارک رمضان به میزبانی استان اردبیل توانست، به مقام سوم مشترک دست پیدا کند.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، خاطره ربانی فر کارشناس بررسی طرح های آب منطقه ای گلستان در مسابقات مجازی دارت قهرمانی بانوان وزارت نیرو که در ماه مبارک رمضان از سوی شورای مرکزی ورزش وزارت نیرو و به میزبانی استان اردبیل در بین شرکتهای صنعت آب وبرق کشور برگزار شد، موفق به کسب  مقام سوم مشترک از بین ۶۴ نفر شد.  .