کسب مقام اول شرکت برق منطقه‌ای خوزستان در جشنواره شهید رجایی و ارزیابی تمامی دستگاه‌های اجرایی و ادارات استان‎‎

شرکت برق منطقه‌ای خوزستان رتبه نخست را در بین تمامی دستگاه‌های اجرایی استان در نهمین جشنواره شهید رجایی کسب کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای خوزستان، این شرکت بر اساس ارزیابی عملکرد سال 1400 دستگاه‌های اجرایی استان خوزستان که توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان انجام گرفت، رتبه نخست را در بین 63 دستگاه اجرایی شرکت کننده در ارزیابی در مجموع شاخص‌های عمومی و اختصاصی با کسب بیشترین امتیاز (1994.2 از مجموع 2000 امتیاز) کسب کرد.

نهمین جشنواره شهید رجایی استان خوزستان در هشت شاخص عمومی نحوه ارائه خدمات دستگاه و سهولت استفاده، شایسته سالاری در انتصاب نیروی انسانی، اجرا و ارشیابی دوره‌های آموزشی مدیران و کارکنان، ارتقاء سلامت اداری دستگاه، ارائه خدمت به شهروندان توانخواه، استقرار نظام رسیدگی به شکایات مردمی، استقرار نظام جامع توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز و آسیب‌شناسی بهبود عملکرد برگزار شد که شرکت برق منطقه‌ای خوزستان در این بخش 994.2 امتیاز از مجموع 1000 امتیاز را کسب کرد.

در پنج شاخص اختصاصی توسعه ظرفیت‌ پست‌های انتقال و فوق‌توزیع، توسعه خطوط انتقال و فوق‌توزیع، پایداری شبکه انتقال، پایداری شبکه فوق‌توزیع و میزان تعامل موثر با شرکت مادر تخصصی توانیر در خصوص وضعیت پروژه‌های در دست اقدام نیز شرکت برق منطقه‌ای خوزستان امتیاز کامل 1000 را کسب کرد و در شاخص عمومی و اختصاصی  و مجموع این دو شاخص، موفق به کسب رتبه نخست در جشنواره شهید رجایی استان خوزستان شد.

شرکت برق منطقه‌ای خوزستان در حالی رتبه نخست جشنوراه شهید رجایی را کسب کرده است که پیش از این امتیاز کسب شده در شاخص‌های اختصاصی را ( توسعه ظرفیت پست‌ها و خطوط و پایداری شبکه برق) به صورت عملی با پایداری شبکه برق انتقال در اوج مصرف تابستان گرم نشان داد و توانسته بود هم برق مورد نیاز بخش خانگی و صنایع را پایدار سازد و هم اجازه نداد که چرخ دیگر مشاغل از حرکت بایستد.

قابل ذکر است شرکت برق منطقه‌ای خوزستان در ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان در سال 1391 در جایگاه 40 نشست و در این مدت (سال 1400) با برنامه‌ریزی‌های انجام شده و ارتقای عملکرد خود در شاخص‌های عمومی و اختصاصی موفق به کسب رتبه نخست در جشنواره شهید رجایی در بین تمامی دستگاه‌ اجرایی خوزستان شد.

در جشنواره رجایی سال قبل استان که به ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان در سال 99 پرداخته بود، شرکت برق منطقه‌ای خوزستان رتبه دوم را در بین دستگاه‌های اجرایی خوزستان کسب کرده بود.