کسب عنوان مقاله و پایان نامه برتر آبفای استان اصفهان در چهارمین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران

در چهارمین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران، یک مقاله و یک پایان نامه از آبفای استان اصفهان عنوان «برتر» را به خود اختصاص دادند.  

حسین عالم، ناصر اکبری، آسیه سادات ملاباشی، احمد رضا کریمی و محمد مهدی احمدی با ارائه  مقاله «مطالعه و بررسی دلایل کاهش آبدهی چاه های فلمن» موفق به کسب عنوان مقاله برتر شدند.

همچنین پیمانه عطابخش با رساله «پایش مولکولی ویروس های گوارشی آدنوویروس و روتاویروس انسانی در سیستم آب و فاضلاب اصفهان» موفق به کسب عنوان پایان نامه برتر شد.

در چهارمین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران، آبفای استان اصفهان با ارائه 24 مقاله، بالاترین سهم مقالات ارائه شده در بین شرکت های آب و فاضلاب کل کشور را به خود اختصاص داد.

گفتنی است این کنگره با حضور شخصیت‌های علمی و مسئولان کشوری و استانی از اول تا سوم آذرماه سال جاری، همراه با کارگاه های تخصصی در دانشگاه قم برگزار شد.