درخششی دیگر از شرکت توزیع برق استان اصفهان

در شانزدهمین جشنواره روابط عمومی های استان اصفهان ، شرکت توزیع برق استان با کسب سه عنوان “رتبه عالی” ، “رتبه برتر” و “رتبه خلاق” در شاخه های مختلف حوزه روابط عمومی افتخارآفرینی کرد. رتبه عالی؛ کسب تندیس و لوح افتخار جشنواره “رتبه عالی” در شاخه های روابط عمومی دیجیتال؛ ارتباطات رسانه ای و مسئولیت […]

در شانزدهمین جشنواره روابط عمومی های استان اصفهان ، شرکت توزیع برق استان با کسب سه عنوان “رتبه عالی” ، “رتبه برتر” و “رتبه خلاق” در شاخه های مختلف حوزه روابط عمومی افتخارآفرینی کرد.
رتبه عالی؛ کسب تندیس و لوح افتخار جشنواره “رتبه عالی” در شاخه های روابط عمومی دیجیتال؛ ارتباطات رسانه ای و مسئولیت های اجتماعی
رتبه برتر؛ کسب تندیس و لوح افتخار جشنواره “رتبه برتر” روابط عمومی را در شاخه های نوآوری و فعالیت های پیشرو ؛تحقیق و پژوهش
رتبه خلاق؛ تندیس و لوح افتخار جشنواره با “رتبه خلاق” روابط عمومی را در شاخه های محتوا سازی ،اطلاع یابی و افکار سنجی ،برنامه ریزی و ارزیابی اثربخشی