کسب رتبه ویژه توزیع برق قزوین در برنامه های فرهنگی

شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین در ارزیابی برنامه ترویج و توسعه فرهنگ  اقامه نماز رتبه  شایسته تقدیر ویژه را بین دستگاه های اجرایی  کسب کرد. بر اساس ارزیابی بعمل  آمده  از  برنامه های ابلاغی ترویج و توسعه فرهنگ  اقامه نماز  که توسط ستاد اقامه استان قزوین برگزارشد شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین در سال 98 رتبه  شایسته تقدیر ویژه  را […]

شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین در ارزیابی برنامه ترویج و توسعه فرهنگ  اقامه نماز رتبه  شایسته تقدیر ویژه را بین دستگاه های اجرایی  کسب کرد.

بر اساس ارزیابی بعمل  آمده  از  برنامه های ابلاغی ترویج و توسعه فرهنگ  اقامه نماز  که توسط ستاد اقامه استان قزوین برگزارشد شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین در سال 98 رتبه  شایسته تقدیر ویژه  را کسب کرد.

در این ارزیابی که از سوی هیئت ارزیاب ستاد اقامه نماز استان متشکل از نمایندگان امام جمعه  و استاندار ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی ،نمایندگان دستگاههای اجرایی و مدیر و کارشناس  ستاد اقامه نماز استان  انجام پذیرفت،  شاخص های  : مدیریتی تمهیدی ،آموزشی و پژوهشی، تبلیغی و ترویجی  ونحوه ارائه مستندات در سامانه  مورد بررسی قرار  گرفته و شرکت توزیع در مجموع محورهای یاد شده  915  امتیاز را کسب نمود .