کسب رتبه دوم کشوری رویت‌ پذیری دیسپاچینگ منطقه یزد در سال ۹۹

مدیر امور دیسپاچینگ و مخابرات شرکت برق منطقه‌‌ای یزد از کسب رتبه دوم دیسپاچینگ منطقه یزد در میانگین درصد رویت‌پذیری سال ۹۹ خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌‌ای یزد، سید عباس حسینی با بیان اینکه مراکز دیسپاچینگ وظیفه کنترل شبکه از طریق پایش اطلاعات لحظه ای شبکه برق را بر عهده دارند […]

مدیر امور دیسپاچینگ و مخابرات شرکت برق منطقه‌‌ای یزد از کسب رتبه دوم دیسپاچینگ منطقه یزد در میانگین درصد رویت‌پذیری سال ۹۹ خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌‌ای یزد، سید عباس حسینی با بیان اینکه مراکز دیسپاچینگ وظیفه کنترل شبکه از طریق پایش اطلاعات لحظه ای شبکه برق را بر عهده دارند تصریح کرد: مهم‌ترین ابزار کاری این مراکز، سیستم اسکادا و رویت پذیری نقاط شبکه است تا با استفاده از این سیستم، وضعیت شبکه را به دقت بررسی و رصد کنند تا خللی در تامین برق پایدار به مشترکین ایجاد نشود.

وی ادامه داد: اطلاعات پست‌های انتقال و نیروگاه‌های استان یزد به مرکز راهبری شبکه برق کشور (دیسپاچینگ ملی) ارسال شده و بر همین اساس، شاخص رویت‌پذیری دیسپاچینگ‌های مناطق تعریف می‌شود که این موضوع، شاخصی برای بررسی و محاسبه کامل ارسال اطلاعات ایستگاه‌ها و صحت اطلاعات ارسال شده به شمار می‌رود.

وی همچنین درصد رویت‌پذیر بودن اطلاعات شبکه انتقال در مرکز دیسپاچینگ ملی را نیز یکی از مهم‌ترین معیار‌های سنجش شرکت مدیریت شبکه برق ایران برای ارزیابی فعالیت‌های شرکت‌های برق منطقه‌‌ای و دیسپاچینگ‌های مناطق عنوان کرد.

مدیر امور دیسپاچینگ و مخابرات شرکت برق منطقه‌‌ای یزد افزود: همچنین علاوه بر رویت‌پذیری، کیفیت اطلاعات دریافتی نیز در دستور کار شرکت مدیریت شبکه قرار گرفته و در صورت انحراف از مقدار محاسبه شده، این موضوع به عنوان اشکالات رویت‌پذیری در نظر گرفته می‌شود.