کسب رتبه برتر عفاف و حجاب در بین دستگاه های اجرایی استان

با اهداء لوح تقدیری از سوی منوچهر حبیبی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قزوین که به داراب بیرنوندی، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان قزوین اهدا شد، از عملکرد این شرکت در حوزه عفاف و حجاب تقدیر به عمل آمد. به گزارش روابط عمومی، تقدیر مذکور به دلیل فعالیت های شرکت آب و […]

با اهداء لوح تقدیری از سوی منوچهر حبیبی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قزوین که به داراب بیرنوندی، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان قزوین اهدا شد، از عملکرد این شرکت در حوزه عفاف و حجاب تقدیر به عمل آمد.

به گزارش روابط عمومی، تقدیر مذکور به دلیل فعالیت های شرکت آب و فاضلاب استان قزوین در کسب رتبه برتر در ارزیابی های سالانه ستاد هماهنگی و راهبری عفاف و حجاب استان صورت گرفته است.