کسب رتبه برتر در طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی کشور

شرکت آب منطقه ای همدان در عملکرد سه ماه نخست طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی کشور در سال ۹۹ حائز رتبه برتر شد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان، با بررسی و ارزیابی دفتر حفاظت و بهره برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران از عملکرد سه ماه نخست سال […]

شرکت آب منطقه ای همدان در عملکرد سه ماه نخست طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی کشور در سال ۹۹ حائز رتبه برتر شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان، با بررسی و ارزیابی دفتر حفاظت و بهره برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران از عملکرد سه ماه نخست سال جاری، شرکت آب منطقه ای همدان در اجرای پروژه “انسداد چاه های غیرمجاز”، حائز رتبه برتر شد.

مهندس منصور ستوده مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان ضمن تبریک به همه کارکنان، گفت: از همه همکاران عزیز و سختکوش شرکت، بویژه معاون، مدیران و روسای محترم گروه حفاظت و بهره برداری و علی الخصوص مدیران و کارکنان شهرستانها و ریس گروه طرح احیا و تعادل بخشی که با زحمات شبانه روزی توانستند در سه ماهه نخست امسال رتبه برتر کشوری را در انسداد چاه‌های غیر مجاز کسب کنند صمیمانه تشکر میکنم.