کسب رتبه برتر توسط روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قزوین

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قزوین در ارزیابی صورت گرفته در راستای اجرای پروژه اطلاع رسانی، آموزش و فرهنگ سازی در سال ۹۹ در بین روابط عمومی های شرکت های آب منطقه ای کشور حائز رتبه برتر گردید. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قزوین، دکتر عزیزپور مدیر کل دفتر امور اجتماعی […]

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قزوین در ارزیابی صورت گرفته در راستای اجرای پروژه اطلاع رسانی، آموزش و فرهنگ سازی در سال ۹۹ در بین روابط عمومی های شرکت های آب منطقه ای کشور حائز رتبه برتر گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قزوین، دکتر عزیزپور مدیر کل دفتر امور اجتماعی و روابط عمومی شرکت مدیریت منابع آب ایران با ارسال نامه‌ای ضمن تقدیر از اهتمام به عمل آمده در اجرای پروژه اطلاع رسانی، آموزش و فرهنگ سازی طرح احیاء و تعادل بخشی، این پروژه را زمینه ساز فرهنگی و عامل مهم افزایش مشارکت بدنه جامعه در بحث مدیریت منابع آب زیر زمینی برشمرد و ابراز امیدواری نمود این همراهی و تعامل در سال جاری نیز همچنان با تلاش و همت بیشتر ادامه پیدا نماید.
شایان ذکراست در ارزیابی بعمل آمده که براساس معیارهای ابلاغی در ابتدای سال ۹۹ و نحوه اجرای پروژه دانش آموزی نجات آب (داناب) و گسترش سواد آبی صورت پذیرفته است، روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قزوین با کسب نمره ۱۰۰ حائز رتبه برتر در بین روابط عمومی های شرکت های آب منطقه ای کشور گردید.