کسب رتبه برتر توزیع برق استان مرکزی در ارزیابی اجرای برنامه های ابلاغی امور زنان و خانواده وزارت نیرو

شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی در ارزیابی عملکرد اجرای برنامه های ابلاغی امور زنان و خانواده وزارت نیرو در سال ۹۸موفق به کسب رتبه برتر شد. طی نامه ای از سوی مشاور زنان در امور زنان و خانواده شرکت توانیر  آمده است: نظر به همکاری و اقدامات ارزنده مشاورین  خانواده در مسیر نیل به اهداف و […]

شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی در ارزیابی عملکرد اجرای برنامه های ابلاغی امور زنان و خانواده وزارت نیرو در سال ۹۸موفق به کسب رتبه برتر شد.

طی نامه ای از سوی مشاور زنان در امور زنان و خانواده شرکت توانیر  آمده است: نظر به همکاری و اقدامات ارزنده مشاورین  خانواده در مسیر نیل به اهداف و برنامه های حوزه زنان و خانواده ،از همراهی مشاور زنان و خانواده آن شرکت قدردرانی می شود.

همچنین شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی در ارزیابی عملکرد ترویج فرهنگ عفاف و حجاب  در سال ۹۸ استان نیز موفق به کسب رتبه برتر در بین دستگاه های اجرایی شد.

در این راستا طی تقدیرنامه ای از سوی  “سید علی آقا زاده ” از زحمات ” محمد اله داد” مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی و “حشمت شاه حیدری” دبیر کمیته عفاف و حجاب این شرکت در راستای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب تقدیر به عمل آمد.