کسب رتبه برتر با درجه عالی در ارزیابی طرح های ویژه ابلاغی

محمد حسن متولی زاده رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت توانیر  با ارسال نامه ای از اقدامات و تلاش های بهمن داراب زاده مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیلان در خصوص کسب رتبه برتر با درجه عالی در ارزیابی طرح های ویژه ابلاغی قدردانی کرد. گفتنی است که به منظور پیشبرد برنامه ها […]

محمد حسن متولی زاده رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت توانیر  با ارسال نامه ای از اقدامات و تلاش های بهمن داراب زاده مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیلان در خصوص کسب رتبه برتر با درجه عالی در ارزیابی طرح های ویژه ابلاغی قدردانی کرد.

گفتنی است که به منظور پیشبرد برنامه ها و تحقق اهداف تعیین شده در برنامه توانیر ۱۴۰۰ طرح های ویژه ملی؛ طرح شناسایی، امکان سنجی و ارائه الگو به منظور جابجایی تجهیزات در جهت بهره وری اقتصادی و  طرح ارائه راهکار استفاده از ظرفیت های قانونی موجود به منظور رفع تنگناهای مالی به شرکت برق منطقه ای گیلان ابلاغ شد که با موفقیت اجرا شد و منجر به ارائه ساز و کارهای جدیدی برای صنعت برق شد.
شایان ذکر است که محمد حسن متولی زاده رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت توانیر همچنین  با ارسال نامه ای از اقدامات و تلاش های؛ محسن نوربخش، عادل سلیمانی و روح ا… احمدی در اجرای طرح ارائه راهکار استفاده از ظرفیت های قانونی موجود به منظور رفع تنگناهای مالی قدردانی کرد.