کسب رتبه برتر آبفای استان اصفهان در ارزیابی جامع عملکرد سالیانه بخش بانوان و خانواده شرکت های آب و فاضلاب کشور  

آبفای استان اصفهان رتبه برتر ارزیابی عملکرد امور بانوان و خانواده صنعت آبفای کشور در سال های 1399 و 1400 را به خود اختصاص داد.

این ارزیابی در پنج شاخص توانمند سازی و ارتقاء توانمندی های  بانوان، انجام فعالیت های فرهنگی- ورزشی و آموزشی، فرهنگ سازی مدیریت مصرف در خانواده، تعامل و همکاری زنان و خانواده با سمن ها و برنامه ریزی استانی و ملی برای توسعه فعالیت های بانوان شاغل در صنعت آبفا صورت گرفته است.

مدیرعامل آبفای استان اصفهان در آیین تقدیر از بانوان موفق شرکت گفت: رمز موفقیت سازمان ها و شرکت های پیشرو ، ایجاد  تحول و تغییر سازنده  در روند فعالیت ها از سوی کارکنان است که آبفای اصفهان از این اصل مستثنی نیست.

هاشم امینی اظهار داشت: شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان توانست با بهره مندی از خلاقیت، نوآوری و دانش کارکنان، روش های نوین ارائه خدمات مستمر و بهینه به مردم را در دستور کار قرار دهد.

وی ادامه داد: کارکنان آبفای استان اصفهان باید با ایجاد خلاقیت، زمینه رشد و شکوفایی این صنعت را بیش از پیش در کشور فراهم سازند تا مردم به صورت پایدار  از خدمات این شرکت که نقش به سزایی در ارتقاء سطح بهداشت و رفاه عمومی دارد بهره مند شوند.

مدیرعامل آبفای استان اصفهان به نقش مدیران در ایجاد انگیزه و نشاط در سازمان ها اشاره کرد و گفت: ارکان مدیریتی در هر سازمانی باید بستر رشد و شکوفایی ظرفیت های کارآمد کارکنان را فراهم سازد تا کارکنان با شور و هیجان و به دور از هرگونه سرخوردگی به فعالیت در زمینه اهداف عالیه شرکت گام بردارند.

امینی در خصوص نقش بانوان در کسب موفقیت های آبفا گفت: در سال های اخیر بانوان همگام و دوشادوش  با آقایان برای ارتقاء بهره وری صنعت آبفا در استان اصفهان تلاش کرده اند که این روند  باید با قوت ادامه یابد.

گفتنی است در جلسه شورای معاونین از اعظم السادات مرتضوی به عنوان مشاور برتر در بخش امور بانوان و خانواده صنعت آب و فاضلاب کشور، سعیده سعیدی با تالیف چهار جلد کتاب به عنوان پژوهشگر برتر صنعت آب و فاضلاب کشور و نسیمه بارانی به عنوان مادر نمونه در صنعت آب و فاضلاب تقدیرشد.