کسب رتبه اول پرتال شرکت آبفا کاشان بین دستگاه های اجرایی اصفهان

معاون منابع انسانی و تحقیقات آبفای کاشان از کسب رتبه اول پرتال شرکت آب و فاضلاب کاشان  بین دستگاه های اجرایی استان اصفهان خبر داد. اعظم طاهر در گفتگو با خبرنگاران گفت: در ارزیابی وب سایت های دستگاه های اجرایی استان اصفهان که با هدف ارتقاء، بروزرسانی و حضور موثر و کارآمد در بستر فضای مجازی […]

معاون منابع انسانی و تحقیقات آبفای کاشان از کسب رتبه اول پرتال شرکت آب و فاضلاب کاشان  بین دستگاه های اجرایی استان اصفهان خبر داد.

اعظم طاهر در گفتگو با خبرنگاران گفت: در ارزیابی وب سایت های دستگاه های اجرایی استان اصفهان که با هدف ارتقاء، بروزرسانی و حضور موثر و کارآمد در بستر فضای مجازی توسط استانداری اصفهان انجام گرفت شرکت آب و فاضلاب کاشان موفق به کسب رتبه اول در بخش عمومی و رتبه دوم در بخش خدمات وب گاه های دستگاه های دولتی گردید.

وی افزود: در این ارزیابی که با احصاء و تدوین شاخص های پرکاربرد وب سایت ها توسط استانداری اصفهان صورت گرفت بر ارائه خدمات غیرحضوری و الکترونیک به شهروندان به عنوان یکی از راه های افزایش رضایتمندی مردم از خدمات دولتی علی الخصوص در دوران شیوع ویروس کرونا تاکید گردیده است.

عضو کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی شرکت آب و فاضلاب کاشان تصریح کرد: تحقق دولت الکترونیک و دولت همراه در راستای صیانت از حقوق شهروندی مردم عزیز و ارتقاء سلامت اداری  همواره مورد توجه ویژه شرکت آب و فاضلاب کاشان بوده که این مهم  در وبگاه و سامانه های خدمت رسانی شرکت آب و فاضلاب کاشان تبلور یافته است.