توسط سازمان آب و برق خوزستان انجام شد؛

کسب رتبه اول سازمان آب وبرق در آموزش دستگا‌ه‌های اجرایی استان خوزستان

سازمان آب و برق خوزستان رتبه اول آموزش دستگاه‌های اجرایی را در میان ارزیابی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان از ۶۰ دستگاه اجرایی، کسب کرد.

کسب رتبه اول آموزش دستگا‌ه‌های اجرایی استان خوزستان

به گزارش پایگاه خبری برقآب، به نقل از شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ موثرترین و مهم‌ترین منابع در اختیار سازمان، نیروی انسانی توانا است و توانمندسازی سرمایه سازمانی از طریق آموزش‌ و بهسازی صورت می‌پذیرد، در همین راستا مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری این سازمان در راستای ماموریت‌های محوله و وظایف ذاتی و به منظور ارتقا سطح آموزش دستگاه‌ها در سال ۱۴۰۱ نسبت به بررسی کلیه فرآیندها در امر آموزش دستگا‌ه‌ها اجرایی استان اقدام نمود که با توجه به ارزیابی به عمل آمده در بین ۶۰ دستگاه اجرایی استان در بخش شرکت‌های دولتی، این سازمان ۹۵ امتیاز از مجموع ۱۰۰ امتیاز را کسب و رتبه اول را از آن خود کرد.