کسب دو مقام استانی از شرکت توزیع برق استان اردبیل در مسابقات قرآنی

یکی از همکاران و همسر همکار در چهاردهمین دوره مسابقات قرآنی وزارت نیرو موفق به کسب مقام اول استانی شدند و به مسابقات کشوری قرآنی وزارت نیرو راه یافتند
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل به نقل از مسئول فرهنگی شرکت ، نتایج مرحله استانی چهاردهمین دوره مسابقات قرآنی وزارت نیرو ویژه کارکنان، همسر همکاران و فرزندان دانشجوی تحت تکفل همکاران در شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل اعلام شد.
یحیی بندعلیزاده مسئول فرهنگی شرکت گفت : این مسابقات در پنج رشته رشته های قرائت (تحقیق ) ، قرائت (ترتیل )، حفظ ، تفسیر و تحقیق موضوعی ۲۶ مرداد ماه سالجاری در محل شرکت توزیع برق استان اردبیل برگزار شد.
وی افزود خوشبختانه ۶ نفر از برندگان این مسابقات مقام اول تا سوم استانی از کارکنان، همسر همکاران و فرزندان دانشجوی تحت تکفل همکاران شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل می باشند .
مسئول فرهنگی شرکت در ادامه اظهار داشت : در رشته قرائت (ترتیل ) .خواهران فروغ موسی نژاد همسر همکارمان کریم صفرزاده به مقام اول ، رشته قرائت (ترتیل ) برادران حجت ایزد پناه همکارمان به مقام اول دست یافتند
بند علیزاده گفت: برندگان مسابقات قرآنی که به مقام اول نائل شده اند به مسابقات کشوری اعزام خواهند شد .
وی افزود : در رشته قرائت (تحقیق )برادران داور سجودی همکار شاغل در برق گرمی به مقام دوم استانی ، دررشته تحقیق موضوعی توران فیضی همسر همکار مان رسول زارع به مقام دوم استانی و درهمین رشته پیمان زارع فرزند همین همکار به مقام سوم استانی دست پیدا کرد .
همچنین در رشته تفسیر صغری بیت اله زاده از این شرکت به مقام سوم استانی دست یافت .