کسب جایگاه نخست استانی در فروش انشعاب توسط توزیع برق مریوان

مدیر توزیع برق مریوان از کسب جایگاه نخست فروش انشعاب برق توسط توزیع برق مریوان در سطح استان در سال ۱۳۹۹خبر داد.       به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان، مرتضی محبتی در تشریح این خبر گفت: در سال ۹۹ در حوزه شهری ۳۰۶۸ فقره انشعاب، در حوزه روستایی ۶۳۸ […]

مدیر توزیع برق مریوان از کسب جایگاه نخست فروش انشعاب برق توسط توزیع برق مریوان در سطح استان در سال ۱۳۹۹خبر داد.

      به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان، مرتضی محبتی در تشریح این خبر گفت:

در سال ۹۹ در حوزه شهری ۳۰۶۸ فقره انشعاب، در حوزه روستایی ۶۳۸ فقره انشعاب، در بخش دیماندی ۲۳ فقره انشعاب و در بخش خارج از محدوده ۱۶۰ فقره انشعاب به فروش رسیده است که در مجموع ۳۸۸۹ فقره انشعاب تا پایان سال ۹۹ توسط این مدیریت به فروش رسیده است

وی درادامه با توجه به اینکه تعداد مشترکان برق شهرستان مریوان به مرز ۸۰ هزار مشترک رسیده است، افزود: بیشترین فراوانی در بخش خانگی و به تعداد ۶۷ هزار و ۶۴۴ مشترک است . در بخش عمومی ۱۹۲۹ مشترک، در بخش کشاورزی ۸۴۹ مشترک، در بخش صنعتی ۱۸۸ مشترک، در بخش سایر مصارف ۸۸۰۱ مشترک و در بخش روشنایی معابر ۲۷۰ مشترک، که در مجموع ۷۹۶۸۱ مشترک برق در سطح شهرستان مریوان از این نعمت انرژی برخوردار هستند.

این مقام مسئول با بیان اینکه بیش از ۵۷ درصد انرژی شهرستان در بخش خانگی مصرف می شود افزود: در بخش عمومی۷ درصد، دربخش کشاورزی ۲۰ درصد، در بخش صنعتی ۶ درصد، در بخش سایر مصارف ۸ درصد و در بخش روشنایی معابر ۲ درصد از مصرف برق دراین شهرستان را شامل می شود.

محبتی در خاتمه یادآور شد: در سال ۹۹ تعداد ۴۱۳ فقره انشعاب غیر مجاز شناسایی و جمع آوری شده است که تعداد ۶۰۰انشعاب غیر دائم مطابق مقررات واگذار شده است که سهم بسزایی در کاهش تلفات و همچنین رضایتمندی عموم شهروندان را در بر داشته است .