کاهش 7 درصدی ذخیره آب در سدهای استان در سال آبی جاری نسبت به سال گذشته

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی با اشاره به کاهش 7 درصدی ذخیره آب در سدهای استان در سال آبی جاری نسبت به سال گذشته، گفت: در حال حاضر تنها 19 درصد مخازن سدهای استان پراست در حالی که این رقم در سال گذشته 26 درصد بوده است.

 علیرضا طاهری در خصوص حجم آب ذخیره شده در سدهای استان با شروع سال آبی جدید، اظهار کرد: حجم آب موجود در پشت سدهای استان طی سال گذشته ۴1۰ میلیون متر مکعب بوده که در سال جاری به 296 میلیون متر مکعب رسیده است.

وی افزود: در حال حاضر تنها 19 درصد مخازن سدهای استان پراست در حالی که این رقم در سال گذشته 26 درصد بوده است، بنابراین در سال جاری با کمبود 7 درصدی ذخیره آب در سدهای استان نسبت به سال گذشته روبه‌رو بوده‌ایم.

وی افزود: حجم آب ورودی به سدهای استان طی سال شمسی 69.36 میلیون متر مکعب بوده است و این میزان از ابتدای سال آبی 8.08 میلیونم تر مکعب بوده است.

طاهری با اشاره به کسری مخازن در استان تاکید کرد: کسری مخازن در سال آبی ۱۳۹۹-۱۴۰۰، ۸۸۳ میلیون متر مکعب بود که این میزان نسبت به بلند مدت ۱۰۲۸ میلیون متر مکعب است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی بیان کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون 741حلقه چاه غیر مجاز در استان مسدود شده که منجر به صرفه جویی در مصرف آب به میزان 128 میلیون متر مکعب شده است.

وی افزود: طی 9 سال گذشته توانسته ایم بیش از 15هزار حلقه چاه غیر مجاز در استان را با کمک تمام دستگاه‌های ذی‌ربط و حمایت بخش قضایی مسدود کنیم.