کاهش ۶۰ درصدی میزان ورودی آب سدهای استان زنجان

مدیر عامل شرکت آب مطقه ای زنجان با اشاره به وضعیت سدهای استان زنجان اظهار کرد: آب سدهای استان زنجان به طور متوسط حدود ۶۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان، ” اسماعیل افشاری ” با بیان اینکه در حال حاضر میزان […]

مدیر عامل شرکت آب مطقه ای زنجان با اشاره به وضعیت سدهای استان زنجان اظهار کرد: آب سدهای استان زنجان به طور متوسط حدود ۶۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان، ” اسماعیل افشاری ” با بیان اینکه در حال حاضر میزان آب ذخیره شده در پشت سد تهم ۷.۶۹ میلیون متر مکعب بوده که نسبت به سال گذشته ۶۰ درصد کاهش یافته است تصریح کرد: سال گذشته میزان ذخیره آب سد تهم ۱۹.۳ میلیون مترمکعب بود.

وی با تاکید براینکه میزان ورودی آب سد گلابر از ۱۸ میلیون متر مکعب به ۷ میلیون متر مکعب کاهش یافته است ابراز کرد: میزان ورودی سد گلابر نسبت به سال گذشته ۶۰ درصد کاهش یافته است.

افشاری با بیان اینکه ۶۸ درصد از مخازن سدگلابر پر است افزود: حجم آب سد گلابر نسبت به سال گذشته ۵ درصد کاهش یافته است.

دبیر شورای حفاظت منابع آب استان همچنین به میزان ورودی سد کینه ورس اشاره کرده و گفت: ورودی این سد نیز از ۳۱ میلیون متر مکعب به ۱۵ میلیون متر مکعب کاهش یافته است و میزان ورودی این سد نیز ۵۰ درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

وی با بیان اینکه ورودی سد تالوار نیز ۶۰ درصد کاهش یافته است عنوان کرد: ورودی این سد از ۱۰۶ میلیون متر مکعب در مدت مشابه امسال به ۴۲ میلیون متر مکعب کاهش یافته است.

مدیرعامل آب منطقه‌ای استان زنجان تصریح کرد: مصرف آب در بخش کشاورزی بسیار بالاست و باید در مصرف آب در بخش کشاورزی و همچنین بخش شرب صرفه جویی شود.