کاهش 56 درصدی بارندگی در خراسان جنوبی

بارندگی در استان خراسان جنوبی 56 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی ،”فاطمه شهابی فرد” مدیر مطالعات پایه منابع آب این شرکت گفت: متوسط ریزش های جوی از ابتدای سال آبی جاری تا مورخ 1400/05/12 براساس محاسبات انجام شده به روش منحنی […]

بارندگی در استان خراسان جنوبی 56 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی ،”فاطمه شهابی فرد” مدیر مطالعات پایه منابع آب این شرکت گفت: متوسط ریزش های جوی از ابتدای سال آبی جاری تا مورخ 1400/05/12 براساس محاسبات انجام شده به روش منحنی هم باران برابر 74.12 میلیمتر می باشد که این میزان نسبت به بارندگی مشابه سال گذشته ( 169.14 میلی متر ) 56 درصد کاهش و نسبت به متوسط بارندگی مشابه در دوره دراز مدت ( 114.42 میلی متر ) نیز 35 درصد کاهش داشته است.

وی گفت: در حال حاضر از 44 دشت مطالعاتی 9 دشت محدوده بحرانی ، 22 دشت ممنوعه  و 13 دشت آزاد می باشد.

وی افزود: با توجه به خشکسالی های شدید در سال جاری از تمام هم استانی های عزیز علی الخصوص کشاورزان محترم درخواست می شود ضمن مصرف بهینه آب بخش کشاورزی با استفاده از شیوه های نوین آبیاری و کشت محصولات کم آب بر در مدیریت صحیح مصرف آب تلاش نمایند.