کاهش ۳۲ درصدی بارش های گلستان

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان گلستان در در اولین نشست خبری سال ۱۴۰۰ با اصحاب رسانه  استان، اظهار کرد: در شش ماهه اول سال آبی جاری در یک خشکسالی عمومی در کشور و به تبع آن در سطح استان گلستان قرار داریم که نشان از کاهش ۳۲ درصدی بارش های گلستان نسبت به […]

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان گلستان در در اولین نشست خبری سال ۱۴۰۰ با اصحاب رسانه  استان، اظهار کرد: در شش ماهه اول سال آبی جاری در یک خشکسالی عمومی در کشور و به تبع آن در سطح استان گلستان قرار داریم که نشان از کاهش ۳۲ درصدی بارش های گلستان نسبت به آماربلند مدت دارد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای استان، مهندس سید محسن حسینی در این نشست با موضوع “بررسی خشکسالی سال جاری وسازگاری با کم آبی در استان” اظهار کرد: بارش های استان گلستان در مجموع ۷ ماهه نخست سال آبی جاری، ۲۴۴ میلی متر بود که این عدد در مقایسه با بلندمدت ۳۲ درصد کاهش داشته است.
وی افزود: در هفت ماهه سال آبی جاری در دوره ۵۰ ساله آماری شرکت آب منطقه ای به لحاظ کم بارشی در  رتبه دوم قرار داریم و بعد از سال ۶۱ تاکنون تجربه چنین کم بارشی را در استان نداشتیم.
مهندس حسینی بیان کرد: در حوزه آب سطحی حجم رواناب رودخانه ها نسبت به دوره درازمدت در ماه فروردین ۶۱ تا ۸۸ درصد و تجمعی ۷ ماهه بین ۳۹ تا ۷۶ درصد رواناب رودخانه ها در استان کاهش پیدا کرده است.
وی افزود: بر همین اساس لازم است کشاورزان در کشت های بهاره و تابستانه تمهیدات لازم را بیندیشند.
وی تصریح کرد: باید بهره وری از آب را افزایش دهیم و از یک واحد آب بیشترین استفاده و بهره را ببریم. کشت های پرآب طلب را کاهش دهیم در غیر این صورت کشاورزان در اواسط تابستان با کمبود منابع آبی با خشک شدن محصول خود مواجه می شوند.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان افزود: در این راستا با تخلف کسانی که از منابع آب سطحی یا زیرزمینی  بدون مجوز استفاده نمایند، بر اساس ماده ۴۵ برخورد می شود که باید خسارت های وارده را جبران نمایند.
وی افزود: انتظار ما در این شرایط از رسانه ها ، حساس سازی و اطلاع رسانی مستمر از وضعیت خشکسالی و بهره وری در مصرف منابع آب است و باید به دنبال راه حل هایی باشیم که وقتی سال آبی تمام می شود حداقل ضربه را از این خشکسالی خورده باشیم.