کاهش ۲۹ درصدی بار مصرفی ادارات و دستگاه های اجرایی خراسان شمالی

در هفتمین اقدام فراگیر با محوریت کاهش الگوی مصرف ادارات به میزان ۵۰ درصد و اطمینان از تعدیل مصارف ادارات در تعطیلات، همچنین مقابله با دستگاه های رمز ارز غیر مجاز، رفع اتصالات سست و معایب شبکه، تعدیل و تنظیم بار روشنایی معابر به طور هم زمان در سراسر کشور در شرکت توزیع نیروی برق […]

در هفتمین اقدام فراگیر با محوریت کاهش الگوی مصرف ادارات به میزان ۵۰ درصد و اطمینان از تعدیل مصارف ادارات در تعطیلات، همچنین مقابله با دستگاه های رمز ارز غیر مجاز، رفع اتصالات سست و معایب شبکه، تعدیل و تنظیم بار روشنایی معابر به طور هم زمان در سراسر کشور در شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی نیز انجام و به کاهش ۲۹ درصدی بار مصرفی ادارات و دستگاه های اجرایی استان منجر شد.

در جلسه ای که به صورت ویدئو کنفرانس و سراسری در کشور به این منظور برگزار شد، مهندس «متولی زاده» مدیر عامل شرکت توانیر با اشاره به مصوبه دولت در خصوص کاهش مصرف بار ادارات، اظهارکرد: طبق این مصوبه، کنترل سقف بار در ادارات با مدیریت استانداران و کاهش مصرف ادارات در ساعت های کاری تا ۵۰ درصد و بعد از ساعت کاری تا ۱۰ درصد باید انجام شود. وی خاطرنشان کرد: انتظار این است که طبق گزارش مراکز پایش مصرف، به اداراتی که از این برنامه انحراف دارند، مراجعه و نسبت به قطع برق آن ها اقدام شود، همچنین گزارش آن نیز رسانه ای و به صورت مستمر برای ستاد پیک ۱۴۰۰ ارسال شود.

به گزارش دفتر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی، در این مانور که با محوریت کاهش الگوی مصرف ادارات به میزان ۵۰ درصد و اطمینان از تعدیل مصارف ادارات در ایام تعطیلات در شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی انجام شد، در بازدید از ادارات و دستگاه های اجرایی استان و همکاری های به عمل آمده با نمایندگان انرژی دستگاه های اجرایی، مقرر شد تا میزان مصرف بار ادارات به ۵۰ درصد کاهش یابد که در این خصوص به ۱۴ دستگاه نیز تذکر داده شد.

همچنین هفتمین اقدام فراگیر با محوریت کاهش الگوی مصرف ادارات به میزان ۵۰ درصد و اطمینان از تعدیل مصارف ادارات در تعطیلات در شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی به کشف ۳ دستگاه رمز ارز نیز منجر شد و مقرر شد در این مانور برق های مشکوک نیز کشف شود.