کاهش ۲۷ درصدی بارش های استان گلستان

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان با بیان اینکه از اول مهر ۹۹ تا ۳۰ اسفند مقدار بارش تجمعی در استان ۲۲۰ میلی متر بوده است، گفت: این آمار نسبت به دوره بلند مدت که ۳۰۳ میلی متر است کاهش ۲۷ درصدی را نشان می دهد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای […]

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان با بیان اینکه از اول مهر ۹۹ تا ۳۰ اسفند مقدار بارش تجمعی در استان ۲۲۰ میلی متر بوده است، گفت: این آمار نسبت به دوره بلند مدت که ۳۰۳ میلی متر است کاهش ۲۷ درصدی را نشان می دهد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، مهندس سید محسن حسینی اظهار کرد: کاهش بارش ها در حوضه گرگانرود ۳۱ درصد ، اترک سفلی ۱۴ درصد ، قره سو ۳۱ درصد ، نکارود علیا ۲۴ درصد وخلیج گرگان ۲۶ درصدکاهش نسبت به بلند مدت را طی این مدت نشان می دهد.
وی افزود: متوسط دمای اندازه گیری شده در ایستگاههای دشت، ۱۲ درجه سانتیگراد که نسبت به آمار بلندمدت که ۱۲.۲ درجه سانتیگراد است ، ۰.۲ درجه کاهش را نشان می دهد و متوسط ایستگاههای ارتفاعات، ۸.۶ درجه سانتیگراد که نسبت به آمار بلند مدت که ۸.۴ درجه سانتیگراد است ، ۰.۲ درجه افزایش را نشان می دهد.
مهندس حسینی همچنین بیان کرد: رواناب اندازه گیری شده در ایستگاههای شاخص رودخانه های اصلی استان، بین ۸۴ درصد کاهش تا ۲۲ درصد کاهش را نسبت به آمار دوره بلند مدت نشان می دهد.
مدیر عامل شرکت افزود: ذخیره آبخوانهای استان حدود ۱۳۰ میلیون متر مکعب (حدود ۸درصد ) کاهش را نسبت به آمار دوره بلند مدت نشان می دهد. شامل : آبخوانهای کم عمق حدود ۸۶ میلیون مترمکعب کاهش وآبخوانهای عمیق حدود ۴۴ میلیون متر مکعب کاهش را نشان می دهد.
مهندس حسینی تصریح کرد: با توجه به کاهش بارش ها در سال آبی جاری ودر نتیجه کاهش آب سطحی و زیرزمینی، به طور قطع مدیریت مصرف در بخش های مختلف به ویژه کشاورزی و شرب می‌تواند به ما در عبور از بحران آبی سال جاری یاری دهد که به طور قطع این کار نیازمند همکاری همه مردم است.