کاهش ۴۰ درصدی ذخیره آب زاینده‌رود

سرپرست شرکت آب منطقه‌ای استان اصفهان گفت: هم اکنون ۲۸ درصد از حجم ذخیره آب زاینده‌رود پر بوده و مابقی خالی است و نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد کاهش داشته است. حسن ساسانی، افزود: حجم ذخیره آب سد زاینده‌رود در حال حاضر ۳۹۷ میلیون متر مکعب است و گفتنی است که در مدت مشابه […]

سرپرست شرکت آب منطقه‌ای استان اصفهان گفت: هم اکنون ۲۸ درصد از حجم ذخیره آب زاینده‌رود پر بوده و مابقی خالی است و نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد کاهش داشته است.

حسن ساسانی، افزود: حجم ذخیره آب سد زاینده‌رود در حال حاضر ۳۹۷ میلیون متر مکعب است و گفتنی است که در مدت مشابه سال گذشته حجم ذخیره آب پشت سد۵۷۵ میلیون متر مکعب بوده است.

وی ادامه داد: میزان بارش‌ها از اول سال آبی تاکنون ۸۱۰ میلی‌متر بوده و این مقدار در مدت مشابه سال گذشته یک هزار و ۱۲۷ میلی‌متر و در متوسط بلند مدت یک هزار و ۳۳۵ میلی‌متر بوده است.

سرپرست شرکت آب منطقه‌ای استان اصفهان تصریح کرد: بارش‌ها نسبت به سال گذشته کاهش۲۸ درصدی و در متوسط بلندمدت کاهش ۳۹ درصدی داشته است.

وی خاطر نشان کرد: با پیش‌بینی سازمان هواشناسی بارش‌های اردیبهشت‌ماه نزدیک به حد نرمال است اما جبران کننده کسری ذخیره آب ناشی از نبود بارش‌های زمستان گذشته و فروردین‌ماه امسال نخواهد بود و صرفه جویی در همه بخش ها از جمله شرب، بهداشت و صنعت ضروری است.