کاهش ۲۴ درصدی میزان آب موجود در پشت سدهای استان فارس

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای فارس اظهار کرد: متاسفانه میزان آب موجود در پشت ۹ سد در حال بهره برداری استان در مقایسه با گنجایش نهایی سدها ۵۷ درصد و نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل بیش از ۲۴ درصد کاهش یافته است. حمیدرضا دهقانی گفت: کاهش بارندگی ها در سال آبی جاری  قطعا […]

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای فارس اظهار کرد: متاسفانه میزان آب موجود در پشت ۹ سد در حال بهره برداری استان در مقایسه با گنجایش نهایی سدها ۵۷ درصد و نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل بیش از ۲۴ درصد کاهش یافته است.

حمیدرضا دهقانی گفت: کاهش بارندگی ها در سال آبی جاری  قطعا شرایط دشواری را بخصوص برای بخش کشاورزی استان با بیشترین میزان مصرف ، درپی خواهد داشت و لذا می بایست کشاورزان محترم  نسبت به مدیریت بهتر آب در مزرعه و زیرکشت بردن مناسب اراضی دقت لازم را داشته باشند تا  دچار ضرر و زیان نگردند.
وی ادامه داد: متاسفانه کشت بیش از حد مجاز زمینهای کشاورزی بر مشکلات کم آبی اضافه خواهد نمود
دهقانی افزود: ما در راستای وظایف خود نسبت به تامین آب بخشهای مختلف  اعم از کشاورزی، شرب، صنعت و خدمات  قدم خواهیم برداشت لیکن کاهش قابل توجه میزان بارندگی های سال آبی ۹۹_۱۴۰۰  که یکی از کم بارش ترین سالها در سی سال گذشته می باشدکه  کاهش حجم میزان آب موجود در پشت سدهای استان را بدنبال داشته است.  همچنین آبخوان های زیرزمینی دچار کسری مخزن های محسوسی شده است  .

ایشان در پایان  یادآور شد  بر اساس نقشه پهنه بندی بارش استان، نیمه جنوبی وضعیت بسیار نامطلوب، مناطق مرکزی و شمالی وضعیت نامطلوب و مناطق غربی در عین کم بارشی وضعیت کمتر نامطلوبی  را نسبت به دیگر مناطق تجربه می کنند .