کاهش ۲۰ درصدی تلفات برق در شهرستان کوار

مدیر برق شهرستان کوار با استناد به اقدامات اجرایی شده در این شهرستان، تاکید کرد که اهداف تبیین و تعیین شده در حوزه کاهش تلفات و اصلاح لوازم اندازه گیری، تا پایان سال ۹۹ محقق شده است. مهندس سید فرهادتقوی زاده گفت: شش ماهه اول سال ۹۸ تلفات این مدیریت ، بیش از ۳۵ درصد […]

مدیر برق شهرستان کوار با استناد به اقدامات اجرایی شده در این شهرستان، تاکید کرد که اهداف تبیین و تعیین شده در حوزه کاهش تلفات و اصلاح لوازم اندازه گیری، تا پایان سال ۹۹ محقق شده است.

مهندس سید فرهادتقوی زاده گفت: شش ماهه اول سال ۹۸ تلفات این مدیریت ، بیش از ۳۵ درصد اعلام شده و عدد بسیار بالایی در سطح شرکت توزیع برق شیراز بود.
وی با اشاره به ترسیم اهدافی برای کاهش تلفات و ارتقاء کمی و کیفی تامین انرژی برق در سطح این شهرستان، گفت: اقدامات اجرایی شده شامل جمع آوری برق های غیر مجاز ، شناسایی و تعویض کنتورهای خراب، نصب و راه اندازی کنتورهای فهام در بخش کشاورزی و …. منجر به کاهش قابل قبول تلفات انرژی برق در شهرستان کوار شده است.
تقوی زاده گفت: یکی از اقدامات اجرایی شده که با پیگیری حوزه ستادی و تامین اعتبارات مورد نیاز محقق شد، تشکیل پنج گروه برای شناسایی و اصلاح کنتورهای خراب و معیوب بود که منجر به تعویض حدود ۳۰۰۰ دستگاه کنتور شد.
وی با یادآوری اینکه کنتورهای خراب منجر به اشتباه در قرائت انرژی مصرفی برق یا قرائت نشدن حجم دقیق مصرف شده بود، گفت: طی سالهای ۹۸ و ۹۹ در سطح شهرستان کوار حدود ۷۵۰ دستگاه کنتور فهام برای مشترکان بخش کشاورزی تعویض و نصب گردید که علاوه بر ثبت دقیق انرژی مصرفی منجر به کاهش ۲۰ مگاوات ساعت پیک سایی در اوج بار گردید .
تقوی زاده گفت: براساس اهداف تعیین شده از سوی شرکت توزیع نیروی برق شیراز، باید تا پایان سال ٩٩ عدد ۱۲ درصد کاهش تلفات انرژی برق در شهرستان کوار محقق میشد.
مدیر برق شهرستان کوار خاطرنشان کرد: خوشبختانه و با توجه به حمایت و همراهی حوزه ستادی و تلاش گسترده همکاران در شهرستان کوار، طی ۱۱ ماه منتهی به ابتدای اسفند سال ٩٩ شاهد تحقق هدف پیش بینی شده ۱۱.۹ تلفات انرژی برق در شهرستان کوار بودیم.
تقوی زاده با اشاره به تعداد بالای کنتورهای خراب و اصلاحات مورد نیاز در بخش لوازم اندازه گیری این مدیریت اضافه کرد: در شهریور ماه سال ٩٨ درصد قرائت کنتور در شهرستان کوار ۷۸.۱۹ درصد بود که در پایان بهمن ماه سال ۹۹ این عدد به ۹۹.۴۱ درصد رسیده است.
وی با بیان اینکه به استناد آمار و ارزیابیهای انجام شده در مدیریت برق شهرستان کوار درحوزه های کاهش تلفات انرژی برق ، درصد قرائت کنتور، پیک سایی صورت گرفته و کنترل لوازم اندازه گیری پیشرفت های قابل ملاحظه ای صورت گرفته ، این مهم را حاصل تلاش کُل پرسنل برق کوار و همراهی های صورت گرفته حوزه ستادی شرکت توزیع نیروی برق شیراز دانست و از آنان قدردانی کرد.