سرپرست شرکت آب منطقه ای همدان:

کاهش ۲۰ درصدی بارندگی ها در استان همدان نسبت به سال گذشته

سرپرست شرکت آب منطقه ای همدان از کاهش ۲۰ درصدی بارندگی های سطح استان نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: بارندگی ها در سطح استان نسبت به پارسال کاهش ۲۰ درصدی دارد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان؛ مهندس محمد ضروری، سرپرست شرکت آب منطقه ای همدان با بیان اینکه حجم فعلی سد اکباتان برابر ۳.۸۲ میلیون مترمکعب است، درصد پر بودن این سد را ۱۱ درصد اعلام کرد.

وی با اشاره به اینکه تا تاریخ ۲۱ اسفندماه، ورودی این سد برابر ۲.۲ میلیون مترمکعب بوده است؛ گفت: سد آبشینه نیز هم اکنون، با حجم ۰.۶ میلیون مترمکعبی ۱۳ درصد پر است.

سرپرست شرکت آب منطقه ای همدان اضافه کرد: سد شیرین سو نیز ۲۵ درصد پر و حجم آن برابر ۱.۱ میلیون مترمکعب است.

ضروری، حجم سد کلان و درصد پر بودن آن را به ترتیب ۳۷.۸۶ میلیون مترمکعب و ۸۴ درصد اعلام کرد.

وی خاطرنشان کرد: سد سرابی نیز ۳۹ درصد پر و حجم آن برابر ۲.۷۶ میلیون مترمکعب گزارش شده است.

سرپرست شرکت آب منطقه ای همدان خاطرنشان کرد: میزان بارندگی ایستگاه های مبنا در استان همدان در نیمه دوم سال جاری برابر ۱۹۱.۴ میلی متر است که این میزان در مدت مشابه سال گذشته برابر ۲۳۸.۱ میلی متر بوده است.

وی با تصریح بر اینکه متوسط این بارندگی ها در مدت مذکور برابر ۲۲۴.۲ میلی متر است، از کاهش ۱۵ درصدی بارندگی ها در استان همدان طی بلندمدت سخن گفت.

ضروری در پایان از کاهش ۲۰ درصدی بارش های استان در سال جاری نسبت به سال گذشته خبر داد.