سخنگوی صنعت آب کشور خبر داد:

کاهش نزولات آسمانی نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته

سخنگوی صنعت آب، گفت: موجودی مخازن سدهای کشور تا ۲۶ اسفند ماه ۱۴۰۲ با ۴۷ درصد پرشدگی، معادل ۲۳.۱۸ میلیارد مترمکعب است که ۱۰ درصد افت نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد.

به گزارش برقاب، فیروز قاسم‌زاده در گفتگو با خبرنگار، اظهار داشت: بارش‌های رخ داده در روزهای گذشته و وجود نزولات آسمانی به معنی برطرف شدن کمبود نیاز آبی نیست و نباید این تصور را ایجاد کند که نیاز آبی کشور برطرف شده و همچنان لازم است مدیریت مصرف در سراسر کشور لحاظ شود.

سخنگوی صنعت آب کشور با تشریح وضعیت مخازن سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری تا ۲۶ اسفندماه گفت: ورودی‌ سدهای کشور در حال حاضر ۱۳.۲۰ میلیارد مترمکعب است که نسبت به سال آبی گذشته با کاهش ۲۵ درصدی روبرو است. این در حالی است که میزان ورودی به سدهای کشور در سال گذشته ۱۷.۶۰ میلیارد مترمکعب بوده است.

وی در خصوص خروجی سدهای کشور نیز گفت: خروجی سدهای کشور از ۱۰.۹۱ میلیارد مترمکعب در سال آبی گذشته به حجم ۱۱.۷۱ میلیارد مترمکعب رسیده است که نشانگر رشد ۷ درصدی میزان تأمین مصارف از محل سدها نسبت به سال گذشته است.

قاسم‌زاده، موجودی مخازن سدهای کشور را در تاریخ ۲۶ اسفند ماه ۱۴۰۲ با ۴۷ درصد پرشدگی، معادل ۲۳.۱۸  میلیارد مترمکعب خواند و بیان داشت: این میزان در سال گذشته ۲۵.۷۹ میلیارد مترمکعب بوده که نشانگر ۱۰ درصد افت نسبت به سال گذشته است.

سخنگوی صنعت آب کشور، با اشاره به حجم پایین ذخیره سدهای تهران، درصد پرشدگی سدهای پایتخت را ۱۳ درصد خواند و خاطرنشان کرد: حجم مخازن سدهای تهران تا ۲۶ اسفند ماه با افت ۱۲ درصدی نسبت سال آبی گذشته روبرو بوده است.

قاسم‌زاده خاطرنشان کرد: براساس آمار ایستگاه‌های باران‌سنجی وزارت نیرو، ارتفاع کل ریزش‌های جوی کشور تا ۲۵ اسفند ۱۴۰۲ نسبت به میانگین دوره مشابه درازمدت دارای ۲۷ درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته ۱۷ درصد کاهش را نشان می‌دهد.