کاهش مصرف مازوت نیروگاه نسبت به سال گذشته

مدیرعامل نیروگاه شازنددر رابطه با کاهش مصرف مازوت نیروگاه نسبت به قبل گفت روز گذشته حدود دو میلیون مترمکعب سوخت گاز در اختیار نیروگاه قرار گرفته است که این امر موجب شده تا یک واحد نیروگاه کاملا گاز سوز شود و مصرف مازوت مجموعه نسبت به روزهای قبل 34 درصد کاهش پیدا کند.

به گزارش برقاب ، شهرام ایرانپاک در رابطه با کاهش مصرف مازوت نیروگاه گفت مصرف مازوت نیروگاه شازند نسبت به مدت مشابه سال گذشته هفتاد درصد کاهش مصرف مازوت داشته است، ادامه داد: در حال حاضر از میان چهار واحد نیروگاه یک واحد در حال انجام تعمیرات اساسی بوده و تا پایان اسفندماه از مدار خارج است و یک واحد نیز از روز گذشته گاز‌سوز شده است.
وی با اشاره به اینکه مصرف مازوت در نیروگاه هیچگونه صرفه مالی و فنی برای این مجموعه ندارد، گفت: استفاده از این سوخت علاوه بر افزایش چند برابری هزینه تعمیر، نگهداری و بهره‌برداری نیروگاه، موجب کاهش راندمان و میزان تولید برق مجموعه می‌شود.
مدیرعامل نیروگاه شازند ادامه داد: نیروگاه به هیچ عنوان تمایلی به استفاده از مازوت ندارد و تنها در فصول سرد سال به دلیل افزایش مصرف گاز بخش خانگی و محدودیت در تامین گاز نیروگاه، ناچار به استفاده از سوخت مایع برای تامین برق مورد نیاز مشترکان هستیم.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به ناترازی موجود در این بخش امیدواریم ظرف روزهای آینده با همکاری مشترکان در مدیریت مصرف انرژی شاهد استمرار تامین سوخت گاز برای نیروگاه باشیم.