کاهش قابل توجه ذخیره برفی حوضه آبریز سدها

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای تهران گفت : نتایج حاصل از عملیات برف سنجی در روزهای آخر اسفند ماه سال گذشته و همچنین تحلیل تصاویر ماهواره ای کاهش قابل توجه بودجه برفی حوضه آبریز سدها را نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ نشان می دهد. به گزارش روابط عمومی شرکت […]

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای تهران گفت : نتایج حاصل از عملیات برف سنجی در روزهای آخر اسفند ماه سال گذشته و همچنین تحلیل تصاویر ماهواره ای کاهش قابل توجه بودجه برفی حوضه آبریز سدها را نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ نشان می دهد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، “محمدرضاخانیکی”  با بیان این مطلب اظهار کرد:  به جز حوضه آبریز سد لار که توانست سهم مناسبی از آب معادل برف نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته باشد، در سایر سامانه های تامین کننده منابع آب استان وضعیت نگران کننده ای از کاهش آب معادل برف و افزایش دما ، ثبت شده است .

وی افزود: در حوضه آبریز سد لتیان ، ارتفاع آب معادل برف نسبت به سال گذشته و دوره آماری بلند مدت به ترتیب به میزان ۱.۴۱ و ۱۲.۴۸سانتی متر کاهش داشته که بر این اساس شاهد کاهش ۳۶.۲ درصدی حجم آب معادل برف برآورد شده نسبت به سال گذشته می باشیم.

خانیکی با اشاره به اینکه در حوضه سد امیر کبیر ارتفاع آب معادل برف نسبت به سال گذشته و دوره آماری بلند مدت به ترتیب به میزان ۱۳.۴۴ و ۲۲.۵۸ سانتی متر کاهش داشته ، تصریح کرد: حجم آب معادل برف برآورد شده به میزان ۷۷ درصد نسبت به سال گذشته کاهش را نشان می دهد.

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ا ی تهران همچنین اضافه کرد: در حوضه سد طالقان ارتفاع آب معادل برف نسبت به سال گذشته و دوره آمار ی بلند مدت به ترتیب به میزان  ۸.۳۶ و ۶.۵۵ سانتی متر کاهش داشته  که حجم آب معادل برف برآورد شده به میزان ۸۴.۸۱ درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است .

وی همچنین یادآور شد: بر خلاف دیگر حوضه ها ، در حوضه سد لار ارتفاع آب معادل برف نسبت به سال گذشته با افزایش ۶.۲۳ سانتیمتری مواجه بوده در حالی که نسبت به دوره آماری بلند مدت به میزان۴.۳۶ سانتی متر کاهش داشته است . در همین راستا حجم آب برآورد شده به میزان  ۴۲.۳۵ نسبت به سال گذشته افزایش را نشان می دهد.

خانیکی در پایان خاطر نشان کرد: در مجموع با عنایت به کاهش قابل توجه حجم آب معادل برف در حوضه آبریز سدها نسبت به متوسط دوره آماری ضروری است این موضوع مد نظر متولیان برنامه ریزی منابع آب قرار گیرد.