کاهش حوادث و ارتقای کیفیت آب شرب منطقه ۲۲

مدیر ناحیه ۴ آبفای منطقه ۳ شهر تهران از رفع مشکل اتصال ۹ نقطه از شبکه توزیع آب با هدف رفع نقاط کور و کاهش تعداد حوادث در سال ۹۹ خبر داد. حمید عظیمی گفت: به‌منظور کاهش قابل توجه حوادث شبکه توزیع و ارتقای کیفیت آب شرب، پنج دستگاه شیر فشارشکن و پنج دستگاه سولار […]

مدیر ناحیه ۴ آبفای منطقه ۳ شهر تهران از رفع مشکل اتصال ۹ نقطه از شبکه توزیع آب با هدف رفع نقاط کور و کاهش تعداد حوادث در سال ۹۹ خبر داد.

حمید عظیمی گفت: به‌منظور کاهش قابل توجه حوادث شبکه توزیع و ارتقای کیفیت آب شرب، پنج دستگاه شیر فشارشکن و پنج دستگاه سولار در نقاط مختلف محدوده شهرک راه‌آهن نصب شد و پس از اجرای عملیات اتصال خط ۳۰۰ به ۶۰۰ میلی‌متری شبکه بلوار کوهک و جنوب بزرگ‌راه حکیم، چاه‌های شب بو، پارسیان و کوثر از مدار خارج شدند.

عظیمی گفت: برای کاهش­ حوادث محدوده منطقه۲۲ اقداماتی از جمله لوله‌گذاری و اتصال به خط ۲۵۰ میلی‌متر در محدوده بلوار گل‌ها و برخی خیابان‌های فرعی آن، اتصال خط ۲۵۰ شهرک دانشگاه شریف به خط ۵۰۰ مخزن شهید حسینی و خارج ساختن مخزن شریف از مدار و اتصال خط شهرک شریف به شبکه سراسری الهیه غرب انجام شده است.

او هم‌چنین اتصال و رینگ خیابان بنفشه ۱۴ بلوار گل‌ها از مخزن پاکوتاه را به‌منظور رفع کمبود فشار کوچه‌های آن محدوده و حل مشکل مرتفع بودن و امکان استفاده از اختلاف ارتفاع مخزن ۱۷هزار مترمکعبی را از دیگر اقدامات انجام‌گرفته برای بهبود رفتار شبکه توزیع آب منطقه۲۲ در روزهای پایانی سال ۹۹ ذکر کرد.