کاهش بارش‌ در هفته نخست بهمن‌/خلیج‌فارس و دریای عمان این هفته پربارش است

بنا برگزارش ها وضعیت بارشی در حوضه‌های اصلی آبریز به این‌گونه است که این هفته بارش‌های خوبی در حوضه‌های آبریز داریم؛ اما هفته منتهی به ۶ بهمن کاهش بارش‌ خواهیم داشت.

به گزارش برقاب : این هفته حوضه‌های آبریز اصلی دارای بارش‌های خوب بوده است؛ اما در هفته آینده کاهش بارش‌ خواهیم داشت.
بر اساس پیش بینی کاهش بارش‌ برای هفته جاری وقوع بارش‌ها در برخی مناطق غرب و شمال و شمال غرب کشور پیش‌بینی ‌شده است. همچنین برای هفته آینده، پیش‌بینی ‌شده که در مناطق غرب و شمال غرب کشور، بارش مورد اﻧﺘﻈﺎر است.
پیش‌بینی‌ها همچنین نشان می‌دهد که این هفته حوضه آبریز خلیج‌فارس و دریای عمان بیشینه بارش ۲۲۸.۴ میلی‌متری و متوسط محدوده ۴.۶ میلی‌متری را دارد که بیشترین میزان بارش در بین حوضه‌های آبریز است.
برای حوضه آبریز دریاچه ارومیه نیز بیشینه بارش ۱۷۲.۱ میلی‌متری با متوسط بارش ۳۲ میلی‌متری پیش‌بینی شده است. حوضه آبریز دریای خزر نیز در هفته جاری بیشینه بارش ۱۶۱.۷ میلی‌متری و متوسط محدوده ۱۸.۹ میلی‌متری را دارد.
حوضه آبریز فلات مرکزی بیشینه بارش ۵۳.۷ میلی‌متر و متوسط محدوده ۲ دهم میلی‌متری را خواهد داشت.
طبق پیش‌بینی‌ها حوضه آبریز مرزی شرق این هفته بیشینه بارش ۲.۴ میلی‌متری و متوسط محدوده یک‌دهم میلی‌متری را دارا است.
حوضه آبریز قره‌قوم بیشینه بارش ۱.۹ میلی‌متری و متوسط محدوده ۲ دهم میلی‌متری را شاهد خواهد بود.
همچنین این هفته از ۳۰ حوضه آبریز درجه ۲ کشور، پنج حوضه بدون بارش است.
بنا بر این گزارش، در هفته منتهی به ۶ بهمن (هفته آینده) وضعیت بارش در حوضه اصلی چندان خوب نخواهد بود.
پیش‌بینی می‌شود که حوضه آبریز خلیج‌فارس و دریای عمان نیز بیشینه بارش ۸۶.۱ میلی‌متری و متوسط بارش ۱۰.۶ میلی‌متری را داشته باشد که بیشترین میزان بارش نیز خواهد بود.
پیش‌بینی‌شده حوضه آبریز دریای خزر در هفته منتهی به ۶ بهمن بیشینه بارش ۶۹ میلی‌متری و متوسط محدوده ۱۱.۲ میلی‌متری را داشته باشد. حوضه آبریز فلات مرکزی در هفته منتهی به ۶ بهمن بیشینه بارش ۶۰.۳ میلی‌متری و متوسط محدوده هشت‌دهم میلی‌متری را خواهد داشت. حوضه آبریز دریاچه ارومیه نیز تا پایان هفته آینده بیشینه بارش ۴۱.۴ میلی‌متری با متوسط بارش ۱۵ میلی‌متری را دارد.
حوضه آبریز قره‌قوم بیشینه بارش ۲.۱ میلی‌متری با متوسط محدوده پنج‌دهم میلی‌متری را تجربه خواهد کرد.
حوضه آبریز مرزی شرق هم هفته آینده بیشینه بارش یک میلی‌متری و متوسط محدوده صفر میلی‌متری را تجربه خواهد کرد؛ همچنین از ۳۰ حوضه آبریز درجه‌دو کشور ۲ حوضه بدون بارش خواهند بود.