کاشت بیش از ۲۰۰۰ اصله نهال در نیروگاه بندرعباس

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان از کاشت بیش از ۲۰۰۰ اصله نهال در فضای سبز نیروگاه بندرعباس خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان،حسین سلیمی عنوان کرد: باتوجه به تمهیدات درنظرگرفته شده اداره نظارت برخدمات و برنامه دراز مدت توسعه و اصلاح فضای سبز و گونه های درختی محیط نیروگاه […]

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان از کاشت بیش از ۲۰۰۰ اصله نهال در فضای سبز نیروگاه بندرعباس خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان،حسین سلیمی عنوان کرد: باتوجه به تمهیدات درنظرگرفته شده اداره نظارت برخدمات و برنامه دراز مدت توسعه و اصلاح فضای سبز و گونه های درختی محیط نیروگاه و شهرک مسکونی شرکت (گونه وارداتی کنو کارپوس)خوشبختانه تاکنون بخش اعظمی از پروژه پیشرفت چشم گیری داشته وبخشی که تاکنون موفق به توسعه و اصلاح نشده در سال کاشت جاری و سال آینده این امر در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرعامل نیروگاه بندرعباس افزود : با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شرکت و باوجود امکانات قابل دسترسی در گلخانه های نیروگاه و شهرک شروع به تکثیر گونه های مختلف بومی منطقه کردیم که آمار کارهای انجام شده به شرح زیر می باشد.
۱-درخت لور: ۳۴۳ اصله نهال
۲-درخت نخل شیطان : ۲۳۵ اصله نهال
۳- یاس هندی : ۱۸ اصله نهال
۴- جاتورپا : ۱۸۶ اصله نهال
۵- گل ابریشم : ۱۶۳ اصله نهال
۶- درخت برهان : ۳۱۰ اصله نهال
۷- درخت توت : ۱۰ اصله نهال
۸- گل کاغذی در ۳ رنگ: ۱۰۰ اصله نهال
۹- درخت شمشاد : ۵۰ اصله نهال
۱۰- گیاه مرجان : ۲۰ اصله نهال
۱۱- درخت تی وی تیا : ۵۰ اصله نهال
۱۲- درخت چریش : ۲۷۵ اصله نهال
۱۳- درخت جم : ۶۵ اصله نهال
۱۴- درخت انبه ۱۱۵ اصله نهال
۱۵- درخت بنجامین ابلغ: ۱۵۵ اصله نهال
۱۶ درخت لیمو اصلاح شده : ۱۹۹ اصله نهال