کارگروه مقابله با رمز ارز غیرمجاز در استان هرمزگان

محمد کریمی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان در این نشست دستورالعمل و نحوه برخورد با رمزارزهای غیرمجاز و وظایف پیشنهادی برای هر سازمان مرتبط با این موضوع را تشریح کرد.

 

 به گزارش برقآب، به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع برق استان هرمزگان ، مهندس کریمی خواستار همکاری و مشارکت گسترده همه دستگاه‌های اجرایی استان و همچنین شهروندان هرمزگان در برخورد با مراکزغیرقانونی تولید رمز ارز در سطح استان هرمزگان شد.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان ، با بیان اینکه مقابله و مبارزه با رمز ارزهای غیر مجاز نیازمند مشارکت و همکاری همه شهروندان و بهره گیری از ظرفیت های دستگاه های اجرایی درسطح استان است، گفت: همه شهروندان  می توانند پس از حصول اطمینان از محل فعالیت استخراج کنندگان غیرمجاز رمز ارز(ماینر) در مجاورت محل زندگی و کار خود به آدرس اینترنتی www.tavanir.org.ir/samat مراجعه و از طریق گزینه ثبت گزارش رمز ارز غیرمجاز، گزارش خود را ثبت نموده و در صورت صحت گزارش از پاداش نقدی بهره مند شوند.

مهندس کریمی ادامه داد : یکی از عواملی که امروزه با آن روبه رو هستیم گسترش رمز ارزها به عنوان یک وسیله پر مصرف و غیرمجاز درسطح جامعه است که باعث بروز افت ولتاژ برق و در نتیجه آسیب جدی به لوازم برقی شهروندان و تجهیزات توزیع برق می شود.

این مقام مسوول تاکید کرد: ما د‌‌‌ر راستای صیانت از منافع ملی و بیت المال، مسئول هستیم برق مطمئن و پاید‌‌‌اری به مشترکان تحویل د‌‌‌هیم بنابراین نمی توانیم از مراکز استخراج رمز ارز غیرمجاز چشم پوشی کنیم.

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان هرمزگان  به جرائم سنگین استخراج غیرقانونی رمزارز اشاره کرد وافزود: علاوه بر ضبط د‌‌‌ستگاه‌های استخراج که معمولا قیمت های گزافی د‌‌‌ارند‌‌‌، متخلفان متناسب با مصرف برقی که د‌‌‌اشتند‌‌‌ جرائم سنگینی خواهند‌‌‌ پرد‌‌‌اخت و محاکم قضایی نیز د‌‌‌ر این خصوص به هیچ عنوان اغماض نخواهند‌‌‌ د‌‌‌اشت.

در پایان این نشست نیز رئیس کارگروه مبارزه با رمزارزهای غیرمجاز بر همکاری اعضای کارگروه با شرکت توزیع نیروی برق تاکید کرد.