کارگروه مشورتی معاونت خدمات مشترکین و درآمد آبفا خراسان رضوی تشکیل شد

اولین جلسه کارگروه مشورتی معاونت خدمات مشترکین و درآمد با موضوع بررسی و تبادل نظر پیرامون مباحث انشعابات غیر مجاز تشکیل شد. 

به گفته معاون خدمات  مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی این کارگروه با هدف استفاده از نظرات و تجربیات همکاران دست اندرکار در شرکت های تبصره دو و امورهای سطح استان و در راستای ارتقاء خدمات و همچنین بهینه سازی و  تسهیل فرآیند های مشترکین تشکیل شد.

محمد سلطانی اضافه کرد :  مسائل مختلف با عنایت به اولویت و اهمیت موضوع برای  بررسی و تبادل نظر در جلسات مذکور , مورد بحث قرار خواهد گرفت

وی توجه به مباحث و هم اندیشی پیرامون راهکارهای افزایش درآمد شرکت را از مهمترین الویت های حوزه مشترکین و این کارگروه اعلام کرد.

گفتنی است در  این جلسه که با حضور مدیران مشترکین شرکتهای تبصره دو و امورهای کاشمر , تایباد , چناران , قوچان و گناباد و مدیران دفاتر و کارشناسان حوزه برگزار شد , حاضرین  به بیان نقطه نظرات  و تجربیات خود پرداختند.