به میزبانی شرکت آب منطقه ای اصفهان؛

کارگروه محیط زیست و کیفیت منابع آب در اصفهان برگزار شد

کارگروه محیط زیست و کیفیت منابع آب حوضه های آبریز دریاچه نمک و کویر مرکزی و قره قوم با حضور مدیران و کارشناسان دفاتر محیط زیست و کیفیت منابع آب استان های تهران، البرز، قزوین، خراسان رضوی، خراسان شمالی، سمنان، قم و زنجان به میزبانی شرکت آب منطقه ای اصفهان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری برقاب؛ به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان کارگروه محیط زیست و کیفیت منابع آب حوضه های آبریز دریاچه نمک و کویر مرکزی برگزار شد.

 مهندس محمود چیتیان، معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان در ابتدای این نشست به اقدامات این شرکت در راستای حفظ کیفیت منابع آب از جمله قرار گیری واحد آزمایشگاه کنترل کیفیت منابع آب زیر نظر معاونت حفاظت و بهره برداری، نصب و راه اندازی سیستم های پایش برخط منابع آب، تشکیل بانک اطلاعات منابع آلاینده و بانک اطلاعات کیفیت منابع آب سطحی و زیرزمینی، پایش کیفی مخازن سدهای شرب اشاره کرد و افزود: بازدیدهای مستمر، پیگیری و اجرای صحیح قوانین و مقررات مرتبط با استقرار کاربری در حریم کیفی منابع آب و همچنین به لزوم اعمال دیدگاه های حفاظت کیفی منابع آب از دیگر اقدامات شرکت آب منطقه ای اصفهان است.

در ادامه مهندس مسعود سیدی پور، مدیر دفتر محیط زیست و کیفیت منابع آب شرکت آب منطقه اصفهان گزارشی از عملکرد دفتر ارائه نمود.

وی خاطر نشان کرد: حفظ کیفیت منابع آب یکی از مسائل مهم برای برنامه ریزی های حفاظت و بهره برداری از منابع است.

شایان ذکر است با توجه به حضور صاحب نظران و متخصصان در جلسه پیگیری مصوبات قبلی این کارگروه انجام و تصمیمات راهبردی در خصوص نحوه اعمال حرائم کیفی منابع آب زیرزمینی و کنترل کیفیت منابع آب اخذ شد.

اعضاء حاضر در جلسه در ادامه، از سیستم های پایش کیفی برخط سد چم آسمان شامل سیستم بیومانیتورینگ مواد سمی، دستگاه نمونه برداری خودکار، دستگاه اندازه گیری پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب، دستگاه اندازه گیری آلاینده های نفتی، کدورت سنج و سایر تاسیسات مربوط بازدید نمودند.